Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Etusivu / Juhlimme sijaishuoltoa 19.2.2021

Juhlimme sijaishuoltoa 19.2.2021

Helmikuun 19. päivä vietetään Suomessa ja kansainvälisesti sijaishuollon juhlapäivää,  ”Care Day”. Suomessa päivä huomioitiin ensimmäisen kerran viime vuonna, jolloin sijaishuollon parissa toimivat ja työskentelevät juhlistivat sitä kukin omalla tavallaan, omissa verkostoissaan. Päivän ideana on nostaa esiin sijoitettujen lasten ja nuorten ääntä ja oikeuksia sekä tuoda esiin tietoa sijaishuollosta. Juhlapäivän taustalla on tavoite siitä, että jokainen lapsi sijaishuollossa kokisi olevansa arvostettu ja rakastettu ja näkisi maailman täynnä mahdollisuuksia.

Kalliolan sijaishuoltotyön juuret ulottuvat yli 100 vuoden päähän. Sijaishuollossa teemme työtä niiden lasten ja nuorten parissa, jotka eivät voi eri syistä johtuen elää siinä perheessä, johon he ovat syntyneet. Heidän kasvunsa, kehityksensä ja terveytensä myönteisen kehityksen turvaaminen on edellyttänyt sitä, että heille on etsitty sijaishoitopaikka. Suomessa lähes 20.000 alaikäistä lasta on sijaishuollossa, heistä noin puolet on otettu huostaan. Tällöin yhteiskunta huolehtii osasta huoltajan tehtävistä aktiivisessa yhteistyössä vanhempien kanssa.

Kalliolan vastuulla oli viime vuoden aikana huolehtia reilun 100 lapsen ja nuoren arjesta ja hyvinvoinnista nuorisokodeissaan. Keräämämme asiakaspalautteen mukaan teimme työtämme monessa kohdin hyvin, joskin työssämme on myös kehitettävää. Reilusta 40 asiakaspalautteen antaneesta nuoresta suurin osa koki, että hänet oli otettu hyvin vastaan hänen muuttaessaan nuorisokotiin. Vaikka kouluterveyskyselyssä sijoitetut lapset kokivat turvattomuutta muita enemmän, meillä yli 70% vastaajista olivat vähintään tyytyväisiä turvallisuuteen nuorisokodeissamme. Yhteisöllisyys, mahdollisuus osallistua omien asioiden hoitamiseen sekä koulunkäynnin tuki olivat myös osa-alueita nuorten elämässä, joihin he olivat nuorisokodeissamme tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Omaohjaajatyö on yksi keskeisimpiä työmuotoja suhdeperustaisessa auttamistyössä ja sen nuoret kokivat meillä toimivaksi ja hyväksi. Myös nuorten perheiden kanssa tehtiin yhteistyötä nuorten kokemuksen mukaan erittäin hyvin. Kehittämisen kohteina meillä ovat nuorten kokemina säännöt sekä toimintamme rajoitustoimenpiteissä. Hyvin tehdystä työstä kuuluu lämmin kiitos hyville työntekijöillemme!

Tuore Itlan rahoittama ja THL:n tekemä tutkimus osoittaa, että työmenetelmiä tärkeämpää sijaishuollon tuloksellisuudessa ovat lastensuojelulaitoksen ilmapiiri, vuorovaikutus, työntekijöiden työhyvinvointi ja työntekijöiden saama lähiesihenkilöiden tuki.

Näiden peruspilareiden varaan meidän on hyvä alkaa käynnistää uusinta nuorisokotiamme Varsinais-Suomeen Kaarinaan. Nuorisokoti on saanut nimekseen Tikki ja sen osastoina ovat Sauma ja Neppari. Tavoitteenamme on käynnistää Tikki huhtikuun lopulla. Olemme juuri valinneet sen johtajaksi Julia Pitkärannan, sosionomi YAMK, joka aloittaa Kalliolassa 15.3. Ensi viikolla käynnistämme lähes 20 muun työntekijän rekrytoinnin.

Sointu Möller,

palvelujohtaja

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut