Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Etusivu / Palvelut / Lastensuojelu / Lastensuojelun avopalvelut

Kalliolan avopalvelut – räätälöityä tukea nuorille ja lapsiperheille

Kalliola tuottaa avopalveluita niin sosiaalihuolto- kuin lastensuojelulain pohjalta riippuen kunnan päätöksestä. Avotyöllemme on keskeistä työn suunnitelmallisuus ja sen räätälöinti vastaamaan niin tilaajan kuin asiakkaan tarpeita. Työssämme korostuvat asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja hänen elämäntilanteensa kokonaisvaltainen huomioiminen.

Työmme tavoitteet määritellään aina yhdessä asiakkaan ja tilaajan eli kunnan kanssa. Toteutamme työtämme tehdyn suunnitelman mukaisesti tavaten asiakasta hänen kotonaan ja hänelle luontaisessa elinympäristössä. Sovitun mukaisesti työskentelemme myös hänen verkostojensa kanssa. Työskentelyajat ja tapaamisten intensiteetti sovitaan palvelusuunnitelmassa. Lähtökohtanamme on voida tukea asiakasta hänelle sopivina ajankohtina, tavoilla, joista hän kokee saavansa apua.

Asiakastyömme tavoitteena on aina tukea asiakkaan itsenäistä toimintakykyä ja rohkaista häntä hänen omien voimavarojensa löytämiseen ja käyttämiseen. Räätälöimme työmenetelmämme ja -välineemme asiakkaan tilanteeseen.

 

Lapsi leikkitelineessä

Eri palvelumuodot

Ammatillisen tukihenkilötoiminnan asiakkaat ovat pääsääntöisesti kouluikäisistä nuoruusikäisiin. Pienten lasten kohdalla ammatillinen tukihenkilö voi toimia lisäaikuisena vanhemman rinnalla ja tukea siten vanhempaa hänen kasvatustehtävässään.

Nuorten itsenäistymisen tuki ja tuettu asuminen on tarkoitettu itsenäistymässä oleville nuorille sekä jälkihuoltoon oikeutetuille alle 25-vuotiaille nuorille. Jos nuorella on jo omaa perhettä, työskentelemme koko perheen kanssa. Tukityön tavoitteena on vahvistaa nuoren itsenäisen elämän valmiuksia ja antaa hänelle välineitä oman elämänsä hallintaan sen eri osa-alueilla. Tuettuun asumiseen meillä on tarjota asuntoja mm. Vantaan Koivukylässä ja intensiivisen tuen palvelussa Vantaan Kivistössä (Helmi-yhteisö). Nuorten kanssa työskentelyyn voi sisältyä myös ryhmämuotoista työskentelyä.

Perhetyö on työskentelyä koko perheen kanssa huomioiden kukin perheenjäsen myös yksilönä. Tavoitteenamme on edistää lapsen suotuisaa kasvua ja kehitystä olosuhteissa, jotka vastaavat hänen iänmukaisiin ja yksilöllisiin tarpeisiinsa. Perhetyö on vahvasti tukena perheen arjessa auttaen perhettä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tehostettu perhetyö on perhetyötä intensiivisempää tukityötä, jossa perhettä tavataan yleensä useita kertoja viikossa. Tehostettu perhetyö voi myös tukea lasta ja perhettä lapsen tai nuoren kotiutuessa sijaishuollosta. Tehostettu perhetyö pyrkii löytämään yhdessä perheen kanssa sitä parhaiten auttavat tukitoimet perheen lähi- tai viranomaisverkostosta.

Tukiperhetoiminta käynnistyy Kalliolassa vuonna 2021. Lisätietoja tukiperhetoiminnasta löydät täältä.

Viherkasvi

Yhteystiedot ja palvelukyselyt

Perhetyön koordinaattori:
Marja Kuparinen
p. 050 410 5700 tai
marja.kuparinen@kalliola.fi

Avopalveluiden johtaja: 
Anu Lyytikäinen
p. 041 433 6506 tai anu.lyytikainen@kalliola.fi