Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Lapsi katsoo taivaalle
Etusivu / Palvelut / Lastensuojelu / Nuorisokodit / Hirvikallion nuorisokoti

Hirvikallion nuorisokoti – arvostava kohtaaminen

Hirvikallion perustason nuorisokodissa 15 hengen työryhmä huolehtii nuorten perustarpeista ja hyvinvoinnista Hilla- ja Ruska-osastoilla, joilla on yhteinen, nuorisokodissa työskentelevä johtaja. Hirvikallio sijaitsee rauhallisella pientaloalueella hyvien kulkuyhteyksien päässä niin kouluista kuin harrastuksista. Hirvikalliossa on omat tilat tietokone- ja bändiharrastuksille.

Osallisuus ja yhteisöllisyys – arki Hirvikalliossa

Nuorisokodin toimintaa ohjaa tavoite tukea nuorta kohti itsenäistymistä ja vastuun ottamista omista asioista. Arkea rytmittää kullekin nuorelle hänen kanssaan laadittu viikko-ohjelma. Nuoret käyvät koulussa tai töissä oman aikataulunsa mukaisesti. Oleellinen osa nuorisokodin arkea on myös yhteisöllinen toiminta, jonka suunnittelussa nuoret ovat osallisia. Vuorokausirytmi nukkumisineen ja syömisineen, puhtaus, hyväksyntä ja välittäminen mahdollistavat sen, että nuori voi kokea onnistumista arkipäivän tekemisissään.

kasvi ja tuoli

Vuorovaikutus omaohjaajatyön kulmakivenä

Omaohjaajatyön tavoitteena on auttaa ja tukea nuorta tämän elämänhallintaan, kasvamiseen ja minäkuvaan liittyvissä kysymyksissä. Työskentelyn sisällöistä sovimme yhdessä nuoren, hänen perheensä sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa. Omaohjaajatyön painopisteinä ovat itsenäistymistaitojen harjoittelu sekä nuoren perheen kanssa tehtävä yhteistyö, jonka tavoitteita ovat perheen sisäisen vuorovaikutuksen lisääminen, ratkaisumallien löytäminen ja vanhemmuuden tukeminen. Omaohjaajatyöskentelystä vastaa nimetty työpari.

 

 

Viherkasvi

Yhteystiedot ja paikkakyselyt

Osoite:
Ilmeentie 3
02140 Espoo

Yksikön johtaja:
Janne Linervo
p. 045 7731 1389 tai janne.linervo@kalliola.fi

Osasto Ruska:
Vastaava ohjaaja
Tarja Sormunen
p. 040 455 9765 tai tarja.sormunen@kalliola.fi

Ohjaajat
p. 045 7731 1383

Osasto Hilla:
Vastaava ohjaaja
Siiri Järvinen
p. 050 460 3843 tai siiri.jarvinen@kalliola.fi

Ohjaajat
p. 046 850 6111