Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

nuorten kengät
Etusivu / Palvelut / Lastensuojelu / Nuorisokodit / Kalliolan vastaanottokoti

Kalliolan vastaanottokoti – avoimuus ja yhteistyö

Erityistason vastaanottokodissa teemme aktiivista yhteistyötä nuoren perheen sekä hänen sosiaalityöntekijänsä kanssa. Avoimella ja läpinäkyvällä työskentelyllä pyrimme saamaan nuoren vahvasti osalliseksi oman tilanteensa selvittelyyn ja jatkosuunnitelman tekemiseen. Kartoituksessa ja arvioinnissa kiinnitämme erityistä huomiota nuoren psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin sekä perhesuhteisiin ja vanhemmuuteen.

Kalliolan vastaanottokoti sijaitsee kerrostalossa Myyrmäessä. Yhdeksän hoito- ja kasvatushenkilöstöön kuuluvan työntekijän lisäksi vastaanottokodissa työskentelee yksikön johtaja.

Pelikoneen ohjain

Arki vastaanottokodissa

Työmme tavoitteena on tukea nuoren psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä sekä hyvinvointia vahvistamalla nuoren ja hänen perheensä itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta. Arki rakentuu nuoren yksilöllisestä ohjelmasta. Oleellinen osa arkea ovat myös yhteinen toiminnallisuus ja yhteiset tapahtumat. Vastaanottokodin välittömässä läheisyydessä ovat monipuoliset harrastusmahdollisuudet, joita nuori voi halutessaan hyödyntää työntekijän tukemana. Panostamme siihen, että nuoren koulunkäynti ja olemassa olevat harrastukset voisivat jatkua sijoituksen aikanakin.

Koska nuori asuu vastaanottokodissa varsin lyhyen ajan, keskimääräisesti kahdesta kolmeen kuukautta, tarjoamme nuorelle aktiivisesti vaikuttamismahdollisuuksia hänen omaan arkeensa.

Nainen seisoo nurmikolla

Vuorovaikutus koko perheen kanssa

Teemme aktiivisesti yhteistyötä koko perheen kanssa, jotta nuoren ja hänen perheensä voimavarat tulevat näkyviksi ja käyttöön. Vastaanottokotijakso päättyy monesti siihen, että nuori palaa perheensä luo. Jos jatkosuunnitelma on pidempiaikaisempi sijoitus, pystytään se usein valmistelemaan jo alkaneessa rakentavassa yhteistyössä.

Arviointi on vastaanottokodilla vahvasti läsnä nuoren tilanteen kartoittamisessa mutta myös vastaanottokodin toiminnassa. Otamme nuoret ja heidän perheensä aktiivisesti mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Nuoren elämää koskevat päätökset tehdään yhteistyössä nuoren, hänen huoltajiensa ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Viherkasvi

Yhteystiedot ja paikkakyselyt

Osoite:
Ruukkukuja 5, 2.krs
01600 Vantaa

Yksikön johtaja:
Sirpa Raitanen
p. 050 460 5131 tai sirpa.raitanen@kalliola.fi

Vastaava ohjaaja:
Veera Halttunen
p. 050 466 1339 tai veera.halttunen@kalliola.fi

Osaston ohjaajat (paikkatiedustelut klo 16 jälkeen ja viikonloppuisin):
p. 050 443 4494