Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Etusivu / Palvelut / Lastensuojelu / Nuorisokodit / Mäkirinteen nuorisokoti

Mäkirinteen nuorisokoti – lähellä luontoa

Mäkirinteen erityistason nuorisokoti toimii yhteisökasvatuksen viitekehyksessä, joka mahdollistaa jokaiselle nuorelle luotavan oman, yksilöllisen kuntoutumispolun tavoitteineen. Mäkirinteeseen voi tulla myös arviointi- ja pysäytysjaksolle. Mäkirinne toimii luonnonkauniilla, kahden hehtaarin tontilla sijaitsevassa omakotitalossa, joka on alun alkaenkin suunniteltu nuorisokodin tiloiksi. Ympäröivä luonto mahdollistaa luontoavusteisten ja elämyspedagogisten menetelmien hyödyntämisen. Mäkirinteessä työskentelee johtaja ja yhdeksän lastensuojelun ammattilaista, joiden täydennyskoulutuksessa painottuvat yhteisökasvatus, traumaorientaatio ja päihdehoidon osaaminen.

Mäkirinteen nuorisokoti

Osallisuus ja yhteisöllisyys – arki Mäkirinteessä

Hoidon tavoitteena on motivaation herättely ja uudenlaisen päihteettömän elämäntavan omaksuminen. Tuemme ja rohkaisemme nuorta ottamaan vastaan apua toisilta ihmisiltä ja yhteisöltä. Niin yhteisöllinen kuin jokaisen nuoren yksilöllinen viikko-ohjelma luovat rakennetta ja ennakoitavuutta arkeen. Perheen kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyrimme löytämään nuorelle voimavaroja hänen lähiverkostoistaan ja tuemme läheisiä nuoren tilanteessa.

Mäkirinteessä nuorella on mahdollisuus erityisopettajan antamaan tukeen peruskoulun suorittamisessa.

Oma musiikkitila ja kuntosali mahdollistavat harrastamisen myös omassa pihapiirissä.

 

 

 

Mäkirinteen nuorisokodin punttisali

Vuorovaikutus omaohjaajatyön kulmakivenä

Omaohjaajatyöstä vastaa työpari. Jokaisen nuoren hoidossa pyrimme vahvistamaan nuoren itsetuntemusta ja uskoa omiin voimavaroihin. Omaohjaajatyössä uskomme keskustelevaan hoito- ja kasvatuskulttuuriin sekä positiiviseen vahvistamiseen.

Viherkasvi

Yhteystiedot ja paikkakyselyt

Osoite:
Nyryntie 234
12240 Hikiä

Yksikön johtaja:
Joanna Rautaruoho
p. 050 308 0190 tai
joanna.rautaruoho@kalliola.fi

Osaston ohjaajat:
p. 0400 410 814