Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Eläinhahmoa esittävä koriste-esine viherkasvin vieressä.
Etusivu / Palvelut / Lastensuojelu / Nuorisokodit / Nuorisokoti Satama

Nuorisokoti Satama – pysäytystä ja kuntouttavaa hoitoa

Erityistason nuorisokoti Satama toimii yhteisöhoidon viitekehyksessä. Moniammatillinen työryhmä on saanut koulutuksen yhteisöhoitoon, jossa painottuu päihdeosaaminen.

Telakka-osasto on vaativan laitoshoidon osasto. Se tarjoaa lyhytaikaista sijaishuoltoa päihteillä oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat pysähtymistä, arviointia ja akuuttien asioiden selvittelyä. Hoito- ja arviointijakson kesto on 30-90 vuorokautta. Osastolla on neljä asiakaspaikkaa ja kahdeksan työntekijää.

Nosturi-osasto tarjoaa strukturoitua, kuntouttavaa sijaishuoltoa samanaikaisesti seitsemälle nuorelle. Työntekijöitä on yhdeksän.

Osastoilla on yhteinen, nuorisokodissa työskentelevä johtaja.

Nojatuoli huoneen nurkassa viherkasvin vieressä.

Osallisuus ja yhteisöllisyys – arki Satamassa

Telakalla tavoitteenamme on saada pysäytettyä nuoren kasvua ja kehitystä vaarantava päihteiden käyttö. Pysäytys- ja arviointijakson aikana kartoitamme nuoren päihteiden käytön, arvioimme hänen kokonaistilanteensa sekä teemme yhdessä nuoren, hänen perheensä ja vastuusosiaalityöntekijän kanssa nuorta tukevan jatkosuunnitelman.

Nosturissa nuori opettelee tuetusti päihteetöntä arkea, tunnetaitoja sekä vastuun kantamista omasta elämästään. Koulunkäynnin tukemisella samoin kuin nuorta kiinnostavan opiskelu- tai työharjoittelupaikan löytämisellä on merkitystä selkeän päivärytmin saavuttamisessa nuoren arkeen. Toiminnallinen yhteisöllisyys on arjessa vahvasti läsnä. Teemme asioita yhdessä nuoren kanssa.

Yleiskuva nuorisokoti

Vuorovaikutus omaohjaajatyön kulmakivenä

Nimeämme nuorelle ja hänen perheelleen omaohjaajaparin. Painotamme työskentelyssä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja nuoren osallisuutta hoitoprosessissa. Yhteistyön tarkoituksena on tarkastella rehellisesti nuoren senhetkistä elämäntilannetta, ja nostaa niin nuoren kuin hänen perheensä voimavarat hyödynnettäviksi.

Katso video, jossa Nuorisokoti Sataman ohjaaja Minttu kertoo, millaista arki Satamassa on:

Lue myös Mintun haastattelu sivuiltamme

Yhteystiedot ja paikkakyselyt

Munkkisaarenkatu 16
00150 Helsinki

Yksikön johtaja
Riikka Sirkiä
p. 0400 501 424 tai
riikka.sirkia@kalliola.fi

Telakka-osasto:

Vastaava ohjaaja:
Tea Polvi
p. 050 476 5709 tai
tea.polvi@kalliola.fi

Ohjaajat:
p. 050 476 6094

Nosturi-osasto:

Vastaava ohjaaja:
Johanna Forsell
p. 050 535 9453 tai
johanna.forsell@kalliola.fi

Ohjaajat: 
p. 0400 470 216

 

Nuorisokoti Sataman taidetta
Nuorisokoti Satama huone
Keittiön tiskipöytä, hella ja kaapit.