Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Kengät käytävällä
Etusivu / Palvelut / Lastensuojelu / Nuorisokodit / Nuorisokoti Satama

Nuorisokoti Satama – pysäytystä ja kuntouttavaa hoitoa

Erityistason nuorisokoti Satama toimii yhteisöhoidon viitekehyksessä. Moniammatillinen työryhmä on saanut koulutuksen yhteisöhoitoon, jossa painottuu päihdeosaaminen.

Telakka-osasto tarjoaa lyhytaikaista sijaishuoltoa nuorille, jotka tarvitsevat pysähtymistä, arviointia ja akuuttien asioiden selvittelyä. Osastolla on neljä asiakaspaikkaa ja kahdeksan työntekijää. Hoito- ja arviointijakson kesto on 30-90 vuorokautta.

Nosturi-osasto tarjoaa strukturoitua, kuntouttavaa sijaishuoltoa samanaikaisesti seitsemälle nuorelle. Työntekijöitä on yhdeksän.

Osastoilla on yhteinen, nuorisokodissa työskentelevä johtaja.

Tyttö kantaa pyykkejä

Osallisuus ja yhteisöllisyys – arki Satamassa

Telakalla tavoitteenamme on saada pysäytettyä nuoren kasvua ja kehitystä vaarantava päihteiden käyttö. Pysäytys- ja arviointijakson aikana kartoitamme nuoren päihteiden käytön, arvioimme hänen kokonaistilanteensa sekä teemme yhdessä nuoren, hänen perheensä ja vastuusosiaalityöntekijän kanssa nuorta tukevan jatkosuunnitelman.

Nosturissa nuori opettelee tuetusti päihteetöntä arkea, tunnetaitoja sekä vastuun kantamista omasta elämästään. Koulunkäynnin tukemisella samoin kuin nuorta kiinnostavan opiskelu- tai työharjoittelupaikan löytämisellä on merkitystä selkeän päivärytmin saavuttamisessa nuoren arkeen. Toiminnallinen yhteisöllisyys on arjessa vahvasti läsnä. Teemme asioita yhdessä nuoren kanssa.

Ihmisryhmä yhdessä

Vuorovaikutus omaohjaajatyön kulmakivenä

Nimeämme nuorelle ja hänen perheelleen omaohjaajaparin. Painotamme työskentelyssä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja nuoren osallisuutta hoitoprosessissa. Yhteistyön tarkoituksena on tarkastella rehellisesti nuoren senhetkistä elämäntilannetta, ja nostaa niin nuoren kuin hänen perheensä voimavarat hyödynnettäviksi.

Viherkasvi

Yhteystiedot ja paikkakyselyt

Munkkisaarenkatu 16
00150 Helsinki

Yksikön johtaja
Riikka Sirkiä
p. 0400 501 424 tai
riikka.sirkia@kalliola.fi

Vastaava ohjaaja:
Tea Polvi
p. 050 476 5709 tai
tea.polvi@kalliola.fi

Nosturi-osaston ohjaajat:
p. 0400 470 216

Telakka-osaston ohjaajat:
p. 050 476 6094