Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Tiiliseinän edessä on kukkia.

Nuorisokoti Tikki – pysäytystä ja kuntouttavaa hoitoa

Uusin, erityistason nuorisokotimme Tikki on avautunut kesäkuussa Kaarinan Littoisissa.

Erityistason nuorisokoti Tikki toimii yhteisöhoidon viitekehyksessä. Moniammatillinen työryhmä on saanut koulutuksen yhteisöhoitoon, jossa painottuu päihdeosaaminen.

Sauma-osasto on vaativan laitoshoidon osasto. Se tarjoaa lyhytaikaista sijaishuoltoa päihteillä oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat pysähtymistä, arviointia ja akuuttien asioiden selvittelyä. Hoito- ja arviointijakson kesto on 30–90 vuorokautta. Osastolla on viisi asiakaspaikkaa ja yhdeksän työntekijää.

Neppari-osasto tarjoaa strukturoitua, kuntouttavaa sijaishuoltoa samanaikaisesti seitsemälle nuorelle. Työntekijöitä on yhdeksän.

Osastoilla on yhteinen, nuorisokodissa työskentelevä johtaja.

Tyttö kantaa pyykkejä

Osallisuus ja yhteisöllisyys – arki Tikissä

Saumassa tavoitteenamme on saada pysäytettyä nuoren kasvua ja kehitystä vaarantava päihteiden käyttö. Pysäytys- ja arviointijakson aikana kartoitamme nuoren päihteiden käytön, arvioimme hänen kokonaistilanteensa sekä teemme yhdessä nuoren, hänen perheensä ja vastuusosiaalityöntekijän kanssa nuorta tukevan jatkosuunnitelman.

Nepparissa nuori opettelee tuetusti päihteetöntä arkea, tunnetaitoja sekä vastuun kantamista omasta elämästään. Koulunkäynnin tukemisella samoin kuin nuorta kiinnostavan opiskelu- tai työharjoittelupaikan löytämisellä on merkitystä selkeän päivärytmin saavuttamisessa nuoren arkeen. Toiminnallinen yhteisöllisyys on arjessa vahvasti läsnä. Teemme asioita yhdessä nuoren kanssa.

Vuorovaikutus omaohjaajatyön kulmakivenä

Nimeämme nuorelle ja hänen perheelleen omaohjaajaparin. Painotamme työskentelyssä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja nuoren osallisuutta hoitoprosessissa. Yhteistyön tarkoituksena on tarkastella rehellisesti nuoren senhetkistä elämäntilannetta, ja nostaa niin nuoren kuin hänen perheensä voimavarat hyödynnettäviksi.

 

Viherkasvi

Yhteystiedot ja paikkakyselyt

Osoite:
Pasmakatu 1
20660 Littoinen

Yksikön johtaja:

Julia Pitkäranta
julia.pitkaranta@kalliola.fi tai 050 477 3767

Sauma-osasto:

Vastaava ohjaaja:
Fanny Westerholm
p.  050 467 7680 tai fanny.westerholm@kalliola.fi

Ohjaajat:
p. 050 536 3942

Neppari-osasto:

Vastaava ohjaaja:
Annamari Ylikorpi
p. 050 434 9353 tai  annamari.ylikorpi@kalliola.fi

Ohjaajat: 
p. 050 536 4359