Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Ihmisiä koneen äärellä
Etusivu / Palvelut / Rikostaustaisten kuntoutus / Digiharppaus-hanke

Digiharppaus – kohti työelämää

Digiharppaus-hankkeessa edistetään päihde- ja rikostaustaisten sekä maahanmuuttajien digiperustaitoja. Toiminnalla halutaan auttaa kohderyhmien työllistymistä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen sekä Sininauhasäätiön kanssa.

Toimintamalli

Koulutus toteutetaan 4 eri moduulina, joiden yhteislaajuus on 4 opintopistettä (108 opetustuntia). Moduuleista kolme ensimmäistä keskittyy tieto- ja viestintäteknisten perustaitojen vahvistamiseen. Viimeinen moduuli painottuu työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseen ja siihen, miten voi erottua myönteisesti joukosta työnhakutilanteessa. Toteutuksessa painottuvat osallisuus ja tekemällä oppiminen.

Keskeisiä sisältöjä ovat Office 365 -toimistosovellukset, sähköinen viestintä (ml. sähköpostin käyttö), pilvipalvelut sekä valinnaisena opintona digitaalinen kuvankäsittely tai ohjelmointi. Näiden ohella opitaan tiedonhakua ja sähköistä asiointia. Edellä mainittujen sisältöjen hallinta on välttämätöntä nykypäivän arjessa, työelämässä ja opiskelussa. Hanke ehkäisee digisyrjäytymistä sekä edistää yhteiskuntaan ja työelämään pääsyä täysivaltaisena, itsestä huolehtimaan pystyvänä kansalaisena.

Yhteystiedot

Projektivastaava Petra Åhlström
petra.ahlstrom@kalliola.fi tai 050 4759 839