Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Etusivu / Kannanotto: Turvallisia tiloja kaikille sukupuolille

Kannanotto: Turvallisia tiloja kaikille sukupuolille

Suomessa on ryhmä asunnottomuutta kokevia ihmisiä, jotka eivät näy asunnottomuustutkimuksissa tai toimenpiteissä. He jäävät näkymättömiin tilastoinnissa. Heidän erityisistä haavoittuvuuksistansa ja voimavaroista ei ole juuri keskusteltu. Kyse on sukupuolivähemmistöistä.

Sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaiset. Ihmisten joukossa, jotka ovat jääneet tai jäämässä asunnottomiksi, on naisia, miehiä, mutta myös sukupuolivähemmistöihin lukeutuvia transihmisiä ja intersukupuolisia.

Tasa-arvolaki velvoittaa, että eri sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavien ihmisten erityistarpeet tunnistetaan syrjinnän ennaltaehkäisemiseksi. Huomioitava on myös muut taustatekijät kuten seksuaalinen suuntautuminen. Tämän tulee näkyä asunnottomuustyön rahoituksessa ja ammattilaisten osaamisessa.

”Asunnottomuuden ehkäisyssä tulee tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti ehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. Sukupuolen vaikutusten huomioimisessa on kyse ennen kaikkea asunnottomuuden vähentämisestä tehokkaalla, yhdenvertaisella tavalla.”, sanoo Hima & Stradan projektipäällikkö Pauliina Liukkonen.

Asunnottomuuden vähentämisessä on ehdottoman tärkeää, ettei kukaan joudu syrjityksi palveluiden järjestelmässä, jonka tarkoitus on auttaa. Syrjintä ei tarkoita välttämättä suoraa ulossulkemista. Se voi olla myös välillistä. Kun palvelua tarjotaan sukupuolineutraalilla periaatteella, jotkut asiakkaat voivat joutua epäedulliseen asemaan muihin verrattuna. Palveluiden piiriin tulemista helpottaa se, että niissä konkretisoituu tasa-arvoinen lähestymistapa sukupuolen ja seksuaalisuuden kirjoa kohtaan.

Tarvitsemme tutkittua tietoa ilmiöstä Suomessa, missä esimerkiksi joka viides asunnoton ihminen on nuori. Iso-Britanniassa tehdyissä tutkimuksissa on nuorten kohdalla havaittu, että sateenkaarinuorilla on suurempi riski asunnottomuuteen kuin ikätovereillaan. Englannissa 24 % asunnottomuutta kokevista nuorista kuuluu seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. Heistä 69 % on joutunut asunnottomiksi perheen hylättyä, kun he ovat tuoneet esille oman seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä.

Hima & Strada yhdessä Kalliolan kanssa esittää, että:

  • Suomessa on tutkittava sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asunnottomuutta.
  • Asunnottomuutta tilastoitaessa huomioitava kattokäsitteenä kolmas sukupuolikategoria, joka tekisi näkyväksi myös muunsukupuoliset, sukupuolettomat tai intersukupuoliset ihmiset.
  • Asunnottomien palveluiden valmistelussa ja kehittämisessä tulee arvioida niiden sukupuolivaikutuksia. Sukupuolitietoisuuden tulee näkyä myös budjetoinnissa.
  • Asunnottomuutta kokeville ihmisille tarkoitetuista tiloista tehdään saavutettavia ja turvallisia kaikille sukupuolille. Tässä sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tulee päästä päätöksentekoon mukaan, että sukupuolittuneet erityispiirteet asunnottomuuden taustalla ja ratkaisuissa tulee huomioiduiksi.

Yhteydenotot:

Pauliina Liukkonen

Projektipäällikkö, Hima & Strada

050-453 2653

pauliina.liukkonen@kalliola.fi

Kalliola-konserni on yhteiskunnallinen toimija, joka lisää pääomaa hyvälle elämälle. Kalliola tarjoaa asumisen palveluita sekä asumisen tukea sitä tarvitseville nuorille ja päihdekuntoutujille. 

Kalliolan Hima & Strada -toiminnan katuoppaat vetävät kävelykierroksia eri puolilla Helsinkiä. Asunto on ihmisoikeus. Siksi kävelemme. www.himastrada.fi

Kuva: Unsplash, Eric Ward