Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Setlementtitalon pääovet sijaitsevat Sturenkadun ja Kalliolanrinteen risteyksessä
Etusivu / Tarinamme / Historia

Yli sata vuotta samalla tontilla

Kalliolan setlementin toiminta käynnistyi vuonna 1919. Pastori Sigfrid Sirenius oli tutustunut setlementtityöhön toimiessaan 1900-luvun alussa Lontoossa merimiespappina suomalaisella merimieskirkolla. Toiminnan keskiöksi nousi vanha Bobrikovin koulu, joka sijaitsi samalla tontilla kuin nykyinen Kalliolan setlementtitalo. Vaikka juuremme ovat osin uskonnolliset, olemme tänä päivänä uskonnollisesti sekä poliittisesti sitoutumaton toimija.

 

Toynbee hall julkisivu

Setlementtiliikkeen tausta

Maailman ensimmäinen setlementti, Toynbee Hall, oli perustettu vuonna 1884 Lontoon East Endin työläiskortteleihin. Tavoitteena oli sosiaalisen ja sivistyksellisen toiminnan tuominen köyhien ihmisten asuinalueille. Ensimmäiset toimijat olivat yliopistojen opiskelijoita ja opettajia. Toynbee Hallin rinnalle syntyi nopeasti uusia setlementtejä, joiden toiminnassa korostui kristinuskon sanoman tuominen lähelle ihmisen elämänpiiriä.

Kalliolan kansalaisopiston entinen rehtori Ilona Maaperä kertoo videolla setlementtiliikkeen ja Kalliolan setlementin synnystä: 

Lapsia luokassa

Kalliola on Suomen ensimmäinen setlementti

Suomessa ensimmäinen Lontoon-mallin mukainen setlementtitalo, Kalliola, perustettiin Helsingin Kallioon 1919. Kansakunta oli tuolloin jakautunut Suomessa kahtia.

Kansalaissodan haavat olivat syvät. Tarvittiin sillanrakentajia yhteiskunnallisesti ja poliittisesti eri tavalla ajattelevien välille.

Tähän haasteeseen Kalliolan perustaja Sigfrid Sirenius vastasi aloittamalla setlementtityön Helsingissä Kallion kaupunginosassa kenraalikuvernööri Bobrikovin mukaan nimetyssä koulussa. Ensimmäinen setlementti sai nimekseen Kalliola.

Kalliolan ensimmäisiä työmuotoja olivat aikuisille suunnatut yhteiskunnallisia aiheita käsittelevät luennot ja esitelmätilaisuudet, lapsi- ja nuorisotyö, ylioppilaskotitoiminta, retket ja leirit, urheilu ja liikunta sekä sosiaalinen auttamistyö.

Vaikka Sirenius itse oli pappi, toimintaa hallitsi kuitenkin vapauden ajatus: keneltäkään ei vaadittu selontekoa uskonnollisesta, yhteiskunnallisesta tai poliittisesta kannasta. Tavoitteena oli murtaa ihmisten välisiä muureja ja raja-aitoja, edistää korkeampaa elämänlaatua, ystävystyä lähiympäristön ihmisten kanssa sekä ottaa huomioon erityisesti köyhät ja syrjäytyneet.

Tällä tiellä olemme edelleen. Naapuruus on mielentila, sanomme.

Voimakasta kasvua eri vuosikymmenillä

Alusta alkaen Kalliolassa on uskottu ihmisessä ja ihmisten muodostamissa yhteisöissä oleviin voimavaroihin. Tärkeintä on saada nämä voimavarat käyttöön. Erilaisuus on nähty rikkautena, kasvamisen ja oppimisen mahdollisuutena, ei uhkatekijänä. Alusta alkaen on myös korostettu vastuunottamisen tärkeyttä.

Tässä muutamia virstanpylväitämme:

  • Kalliolan kansalaisopisto perustettiin vuonna 1920.
  • Lastensuojelutyö aloitettiin Kalliolan nimissä 1960-luvulla, kun Helsingin Poikakoti liittyi osaksi Kalliolan setlementtiä.
  • Päihdetyö tuli mukaan 1980-luvulla. Olemme vanhin Minnesota-mallin mukaista Myllyhoitoa toteuttava taho Suomessa.
  • Aiomme kasvaa 2020-luvulla erityisesti kuntouttavan työtoiminnan sekä rikostaustaisten kuntoutuksen saralla.
  • Juuremme ovat vahvasti järjestötoiminnassa ja kehitämme edelleen naapuruustoimintaa ja luomme kaupunkiyhteisöjä, joihin kaikki ovat tervetulleita.
Viherkasvi

Setlementtiliike Suomessa

Kalliolan setlementti on Suomen Setlementtiliitto jäsen ja osa myös kansainvälistä setlementtiliikettä. Suomen Setlementtiliitto on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö sekä setlementtiyhdistysten keskusjärjestö. Suomessa toimii 32 setlementtiä eli paikallisyhdistystä.

Kansalaisjärjestönä Setlementtiliiton perustehtävä on edistää hyvää elämää,  oikeudenmukaisuuden toteutumista sekä ihmisten ja yhteisöjen osallisuutta ja osallistumista.

Keskusjärjestönä Setlementtiliitto tukee ja yhdistää paikallisia setlementtejä, tuottaa jäsenpalveluja sekä tarjoaa asiantuntijatukea. Yhdessä jäsentensä kanssa Setlementtiliitto levittää setlementtityön toimintamalleja ja koordinoi valtakunnallisia hankkeita.

Tutustu setlementtiliikkeeseen 1,5 minuutissa:

Videon tuotanto: Tussitaikurit

Kansainvälinen toiminta

Suomalainen setlementtiliike on osa kansainvälistä setlementtiliikettä.

Setlementtiliitto kuuluu kansainväliseen setlementtiliittoon IFS:ään (International Federation of Settlements and Neighbourhood Centres). IFS on aktiivinen toimija Euroopan köyhyydenvastaisessa EAPN-verkostossa. Lisäksi Setlementtiliitto vaikuttaa eurooppalaisessa nuorisotyön kattojärjestössä ECYC:issä (European Confederation of Youth Club Organisation) ja pohjoismaisessa Ungdom och Fritid i Nordenissa.