Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Etusivu / Tarinamme / Strategia

Parempaa kaupunkielämää naapurustoissa

Kalliola-konserni on yhteiskunnallinen toimija, joka tekee työtään rakkaudesta hyvään elämään, hyvään arkeen. Kalliola on hyvän tekijä, joka rakentaa yhdenvertaista yhteiskuntaa. Tarjoamme toimintaa ja palveluita yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yli sata vuotta toiminut Kalliola on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Konserni koostuu Kalliolan Setlementti ry:stä ja sen omistamasta Kalliolan Klinikka Oy:stä.

Nainen seisoo nurmikolla

Visio

Yhdessä voimme elää turvallista ja merkityksellistä elämää.

Turvallisuuden tunne on edellytys hyvinvoinnille. Turvallisuuden kokemus syntyy myönteisestä ilmapiiristä, luottamuksesta ja mahdollisuudesta vaikuttaa ympärillä oleviin asioihin. Merkityksellisyyden tunne syntyy siitä, että ihminen tulee toimeen itsensä ja muiden kanssa ja kokee yhteenkuuluvuutta itselleen sopivaan yhteisöön.

Yhteiskunnan tasolla vastakkainasettelu ja kuplautuminen monimutkaistavat ja eriarvoistavat maailmaa. Myös lähiyhteisössä tai naapurustossa voi olla turvattomuutta ja merkityksettömyyttä, mikä lisää osattomuuden tunnetta.

Olemme aktiivisesti mukana luomassa tasa-arvoista ja yhdenvertaista kaupunkielämää kaikille. Haluamme luoda maailman, jossa alueellinen eriarvoisuus on poistunut ja jossa jokainen voi kokea turvallisuuden ja merkityksellisyyden tunnetta.

Missio

Kohtaamme yhteisöjen kanssa kaikki kaupunkielämän ilmiöt.

Kaupungistumisen muutos jatkuu ympärillämme edelleen. Kaupunkien naapurustoissa on kasvava tarve ratkoa alueellisia haasteita, kun erilaiset yhteisöt etsivät tapaa elää rinnakkain.

Kehitämme tapoja vähentää ristiriitoja ja purkaa vastakkainasettelua yhdessä alueen ihmisten kanssa, koska tiedämme, että parhaat ratkaisut ymmärtävään yhteiseloon löytyvät yhteisöstä itsestään.

Teemme työtä dialogisuuden eteen ja toimimme sillanrakentajina kaupungistumisen ilmiöiden äärellä. Monialajärjestönä edistämme vuoropuhelua, luomme merkityksellisyyden kokemuksia ja tuemme elinikäistä oppimista. Toimimme myös digitaalisesti ja virtuaaliyhteisöissä.

Etsimme keinoja ja välineitä edistää aktiivista kaupunkikulttuuria menemällä yhteisöjen pariin. Olemme siellä, missä tarve luoda yhdessä parempaa kaupunkia ja kaupunkielämää on suurin.

Kalliola kansikuva

Strategian sisältö

Tulevaisuuden Kalliolalla on neljä strategista kärkeä:

  1. Kalliola tunnetaan eriarvoisuuden ratkaisijana.
  2. Kalliola kokoaa yhteisön, yhdessä opimme toisiltamme.
  3. Kalliola toimii vaikuttavasti ja innovatiivisesti.
  4. Kalliola on hyvän tekemisen työpaikka.

Lue koko strategia

Arvomme

Meille arvot ovat kaiken toiminnan lähtökohta. Yli sata vuotta sitten määritelty arvopohja on säilynyt samana, vaikka toiminta ja palvelut ovat uudistuneet. Meitä ohjaavat arvot on nyt määritelty iloksi, reiluudeksi ja luottamukseksi.

graafinen kuva ilo

Ilo

Rakennamme maailmaa, jossa yhdessä tekeminen ja kohtaaminen synnyttävät iloa. Ratkaisemme vaikeita ja koskettaviakin tilanteita. Nauru, innostus ja kiitollisuus lisäävät yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Ne ovat yhteisen tekemisen pohja.

graafinen kuva reiluus

Reiluus

Uskomme siihen, että jokaisella on oikeus kääntää uusi sivu elämässään. Hyvän tekeminen itselle ja muille ohjaa arjen toimintaamme. Rakennamme oikeudenmukaista ja tasa-arvoista maailmaa.

graafinen kuva luottamus

Luottamus

Uskomme yksilön ja yhteisön kasvuun ja kehittymiseen. Monimuotoisessa maailmassa jokainen ihminen on yhtä arvokas. Rakennamme luottamusta eri toimijoiden, yhteisöjen ja ihmisten välille.