Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Juhlaviirit ja Kalliolan väkeä
Etusivu / Monikulttuurisessa työyhteisössä kaikki oppivat toisiltaan

Monikulttuurisessa työyhteisössä kaikki oppivat toisiltaan

Monikulttuurisuus on tänä päivänä normaali osa työelämää. Naapuruustalo Pasilassa monikulttuurisuus on ollut osa työpaikan toimintaa jo vuodesta 2008, kun talon toiminta käynnistettiin. Kiitos aktiivisten asukkaiden, taloyhtiöiden, sosiaalitoimen ja muiden alueen toimijoiden, Pasila sai yhteisen tilan, jossa voi kohdata, harrastaa, saada tukea ja apua ja yhteisvoimin parantaa alueen hyvinvointia. Jo tuolloin erityisesti ikäihmisten, maahan muuttaneiden, lasten ja nuorten tarpeet nousivat esille.

Pasilan alue on muuttunut erityisesti Triplan ja rakentamisen myötä, mutta tarve yhteiselle tilalle on pysynyt.  Toiminta on vuosien myötä kasvanut huimasti. Ensimmäisenä toimintavuonna käyntejä oli reilu 9000 ja vuonna 2019 huimat 40 000. Itä-Pasilan lähinaapurusto on tutustunut toisiinsa ja kävijöitä käy tänä päivänä kaikkialta Helsingistä ja pääkaupunkiseudulta.

Tänä päivänä meillä on erilaisissa työtehtävissä ja opiskeluharjoittelussa yhteensä 15 henkilöä kymmenestä eri maasta ja neljästä eri maanosasta. Viikoittaisessa tiimikokouksessa saattaa hyvinkin istua väkeä niin Venäjältä, Afganistanista, Suomesta, Somaliasta, Ecuadorista, Meksikosta, Jemenistä, Belgiasta, Thaimaasta kuin Irakista. Mikä rikkaus! Se, mikä meitä yhdistää, on suomen kieli. Joillakin se on äidinkieli ja toiset taas ovat sitä oppimassa. Meitä yhdistää myös hymy, nauru ja iloinen yhdessä tekeminen. Meitä yhdistää se, että olemme kaikki ihmisiä.

”Ihmiset ovat iloisia ja auttavaisia, tämä on kuin toinen koti minulle.”

Vastavuoroisuutta ja tanssiaskelia

Uskallan väittää, että toimimme luovemmin ja spontaanimmin kuin moni muu työyhteisö. Heittäydymme rohkeasti mukaan uusiin ideoihin ilman puuduttavia suunnittelukokouksia ja pitkiä pohdintoja. Kun joku ehdottaa, että tanssitaanko, niin ei kun musiikki soimaan jalalla koreaksi. Vieraskielisten myötä olemme oppineet muun muassa sen, miten yhteisöllisessä kulttuurissa toimitaan, olemme saaneet uudenlaista osaamista ja oppeja. Vastavuoroisesti he oppivat suomen kieltä, suomalaista työelämää: matalaa hierarkiaa, täsmällisyyttä ja oma-aloitteisuutta.

Myös kävijöille, päiväsaikaan pääosin senioreille, on upea mahdollisuus tutustua muihin kulttuureihin. Vastavuoroisesti seniorit kertovat Suomen historiasta, opettavat suomen kieltä ja vaikkapa kutomista.  Ennakkoluulot ovat usein esteenä tutustumiselle ja ne syntyvät, kun ei tiedetä asioiden todellista laitaa. Kun taas toimimme yhdessä ja tuttuus lisääntyy, myös ennakkoasenteet häviävät puolin ja toisin.

Naapuruustalon työllistämis- ja työelämän harjoitteluiden yhtenä tarkoituksena on tarjota vieraskielisille myönteisiä kokemuksia suomalaisesta työelämästä. Meidän velvollisuutemme on perehdyttää työtehtäviin, esimerkiksi työkulttuuriin ja turvallisuuteen.  On kiinnitettävä huomio työyhteisöön sopeutumiseen, tukea ja auttaa pääsemään mukaan. Tämä vaatii työyhteisöltä ja esihenkilöltä tilanneherkkyyttä ja vuorovaikutustaitoja. Korostan ei-sanallista, sillä hymy, iloinen olemus, kaikkien tervehtiminen ja esimerkkinä toimiminen toimivat lähtökohtana, kun yhteistä kieltäkään ei vielä tarpeeksi riittävästi löydy. Jokaiselle tulisi löytää oma paikka. Tunnetaitoina empatian osoittaminen ja ymmärtävä asennoituminen. Tämä pätee kaikkeen asiakastyöhön. Omat tunteet ovat aina mukana, joskus niitä ei tiedosta. Eri tilanteissa on hyvä jälkikäteen reflektoida, kuten meidän alan opiskelijamme tekevät päivittäin. Onko oma kulttuuri se paras, parempi kuin toisten?

Naapuruustalo on oivallinen paikka oppia suomalaisesta työelämästä

Ensimmäisenä työelämän harjoittelu- tai työkokeilupaikkana vieraskielisille Naapuruustalo on oivallinen. Täällä saa mahdollisuuden oppia kieltä asiakastyön ohella vapaaehtoisten ohjaamissa suomen kielen opetusryhmissä, keskustelukerhoissa ja toiminnallisessa ryhmässä, Kotoklubi-Kanelissa. Jokaisella on mahdollisuus osallistua! Tsemppaamme ja kannustamme oppimaan kieltä ja menemään eteenpäin elämässä. Naapuruustalo onkin monelle välivaihe ennen koulutusta tai avoimia työmarkkinoita. Oma motivaatio on tärkeää, kuin myös itseensä luottaminen.

Jokaisen harjoittelu- ja työkokeilun päätteeksi kysymme palautetta siitä, missä onnistuimme ja mitä kehitettävää meidän toiminnassamme olisi. Useimmat vastaajista ovat oppineet suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria ja työelämän käytänteitä. Tärkeää on se, että kaikki toivotetaan tervetulleiksi avoimin mielin. Iloista ja auttavaista ilmapiiriä kiitellään ja ennen kaikkea sitä, että on onnistunut löytämään uusia ystäviä! Kalliolan arvot: ilo, reiluus ja luottamus näkyvät Naapuruustalon arjessa. Näiden palautteiden voimin jaksamme porskutella myös haastavissa tilanteissa, elämä kun ei aina ole tasaisen ruusuista täällä Naapuruustalossakaan.

Kirjoittanut Marja-Leena Haaksluoto

Marja-Leena on Naapuruustalo Pasilan sydän. Naapuruustalon vastaavana koordinaattorina toimiva Marja-Leena tunnetaan erinomaisesta Suomen historian ja kirjallisuuden tuntemuksestaan.

Tutustu henkilön kirjoituksiin