Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Digi & duuni

Osallisuutta digi- ja työelämän perustaitojen avulla
1.1.2024–31.12.2024

Digi ja duuni -hanke keskittyy tärkeisiin perustaitoja, joita tarvitaan arjessa ja työssä. Tämän lisäksi tarjoamme henkilökohtaista ohjausta ja tukea koko matkan ajan, jotta asiakkaat saavuttavat omat tavoitteensa.

Hankkeen kohderyhmä ja tavoitteet

Hankkeen kohderyhmänä ovat ihmiset, joilla on osaamisvajetta perustaidoissa. Ryhmään voivat kuulua mm. ihmiset, joilla on matala koulutustaso, maahan muuttaneen, joiden kotoutumisaika on ylittynyt, päihde- tai rikostaustaiset, mielenterveyskuntoutujat ja NEET-nuoret.

Hankkeen pyritään tavoittamaan näitä erityisen toivottuja kohderyhmiä yhteisöjen ja järjestöjen kautta sekä kehittää ja mallintaa hakevaa toimintaa. Ryhmille tarjotaan perustaitojen koulutuksia, joiden toteutus räätälöidään yhdessä kohderyhmiä edustavien yhteisöjen kanssa.

Toiminta

Hankkeessa järjestetään työpajoja, joissa osallistujat pääsevät kehittämään perustaitojaan, esimerkiksi digitaitoja. He voivat myös käyttää hyväkseen Kalliolan Digiolkkaria, joka on viikoittainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa korostuu yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Osallistujille tarjotaan myös kokonaisvaltaisia ohjauspalveluita.

Lisätiedot

Jussi Keränen
kouluttaja
puh. 050 467 4969
jussi.keranen@kalliola.fi

Marja Juhola
koulutusasiantuntija
puh. 050 475 2200
marja.juhola@kalliola.fi

Joustavia koulutuksia erilaisiin elämäntilanteisiin

Uusi koulutusmalli, jossa opetussisällöt ja toteutustavat muotoillaan joustavasti osallistujien elämäntilanteiden mukaan. Yhdessä yhteisöjen kanssa suunnitellut koulutukset helpottavat arjessa ja työelämässä selviytymistä.

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.