Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Etusivu / Palvelut / Koulutus ja työllisyys / Päättyneet hankkeet

Jatkumoita

Jatkuvan oppimisen keinoilla työelämään
TE-palveluiden työllisyyspoliittinen avustus / 2023

Hankkeessa tuettiin työttömiä työnhakijoita erilaisin koulutuksellisin ja ohjauksellisin tukitoimin kohti työtä ja koulutusta. Asiakkaita autettiin vapaille työmarkkinoille, koulutukseen sekä välityömarkkinoille yksilöllisen suunnitelman ja tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen palveluilla vahvistettiin asiakkaiden osaamistasoa vastaamaan nykypäivän työelämän osaamisvaatimuksia ja kansalaistaitoja mm. digi-, tieto ja viestintätekniikan- sekä teknologiataitojen osalta. Lisäksi hankkeessa oli mahdollista suorittaa työllistymistä edistäviä korttikoulutuksia.

DigiNonStop

Digitaitoja maahanmuuttajille
ESR / 2022

Hankkeen/toiminnan tavoitteena oli vahvistaa haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien tai palveluverkon ulkopuolellepudonneiden uusmaalaisten, täysikäisten ja työikäisten maahanmuuttajataustaisten henkilöiden digitaitoja niin, että osallistujat osaavat koulutuksen jälkeen hoitaa digitaalisesti mm. omaan arkeen, työnhakuun ja opiskeluun liittyviä asioita itsenäisemmin.

Koulutukset toteutettiin yhteistyössä Kalliolan Naapuruustalojen, INY ry:n sekä Kotoutumiskeskus Monikan kanssa.

Urapolkua eteenpäin

Työelämätaitojen kurssi maahanmuuttajataustaisille
OKM / 2021–2022

Urapolkua eteenpäin -hankkeessa vahvistettiin haastavassa työllisyystilanteessa olevien maahanmuuttajien työelämätaitoja, aktiivista toimijuutta sekä henkilökohtaisia voimavaroja. Koulutuksen myötä työllistymismahdollisuudet sekä osallisuuden kokemus kasvavat.

Hankkeen koulutuksissa vastattiin kohderyhmän esittämiin tarpeisiin työnhaun, opiskelun ja itsensä työllistämisen valmiuksien osalta. Hankkeessa pilotoitiin kohderyhmän kanssa yhdessä rakennettua koulutuskokonaisuutta.

Kohti työelämää

Perustaitoja maahanmuuttajataustaisille
OKM / 2021–2022

Hankkeessa vahvistettiin koulutuksella vaikeasti työllistyvien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden sellaisia perustaitoja (suomi, englanti, digitaidot, työelämätaidot), joita ilman työllistyminen tai ammattiin valmistavan opiskelupaikan saaminen ja opinnoissa eteneminen on nykypäivän Suomessa hankalaa, ellei mahdotonta.

Hankkeessa pilotoitiin yhteisöllistä mallia, jonka ytimessä on ajatus yhteisöllisistä valmentajista eli vertaismentoreista. He ovat jo opinnoissa tai työelämässä olevia osallistujien kanssa saman taustaisia henkilöitä – jotka toimivat hankkeen aikana opiskelijoiden tukena ja valmentajina. Mentorit tarjoavat mallia onnistumisesta, erilaisista vaihtoehdoista ja poluista sekä elämässä etenemisestä.

Hankkeen toteuttajana toimi Kalliola, partnereinaan Live Palvelut ja Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Kielikukkanen

Laadun kehittämishanke
OPH / 2020–2022

Kielikukkanen-hankkeessa tutkittiin, kokeiltiin ja muutettiin vallitsevaa ajattelutapaa ja toimintamalleja vieraiden kielten kurssisuunnittelussa. Asiakkaiden tarpeita vastaavat monimuotoiset kurssit lisäävät kielten opiskelun saavuttavuutta ja opiskelun mielekkyyttä.

Hanke toteutettiin kuuden eripuolella Suomea toimivan kansalaisopiston yhteistyönä. Hankkeen koordinaattorina toimii Etelä-Helsingin kansalaisopisto/Kansanvalistusseura ja mukana ovat Kalliolan kansalaisopiston lisäksi Jyväskylän kansalaisopisto, Kuopion kansalaisopisto, Revontuli-Opisto sekä Vaasan kansalaisopisto Alma – Vasa medborgarinstitut Alma

 

Digiharppaus

Kohti nykypäivän työelämän TVT-perustaitoja
OPH / 2020–2021

Hankkeen/toiminnan tavoitteena oli edistää päihde- ja rikostaustaisten sekä suomen kielen perustason taidot hallitsevien maahanmuuttajien digiperustaitoja, jotka ovat välttämättömiä nykypäivän arjessa, työelämässä sekä opiskelussa, ehkäisevät digisyrjäytymistä sekä edistävät yhteiskuntaan ja työelämään (takaisin) pääsyä täysivaltaisena, itsestä huolehtimaan pystyvänä kansalaisena. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen, Sininauhasäätiön sekä Kalliolan naapuruustalo Matinkylän kanssa.

Digiverstas Helsinki

Digitaitoja erityisryhmille
OPH / 2019–2020

Hankkeen/toiminnan tavoitteena oli ehkäistä digisyrjäytymistä, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa tietoyhteiskunnan kansalaistaitoja. Hankkeen kohderyhmänä olivat heikot digitaidot omaavat maahanmuuttajat, keski-ikäiset ja varttuneet kantasuomalaiset sekä vapaaehtoistoiminnan parissa toimivat vertaisohjaajat.

Vantaan pilotti

Koulutuksella ja ohjauksella työelämään!

Vantaan pilotin tavoitteena oli antaa tukea työllistymiseen tai yrittäjyyteen sekä oman osaamisen tunnistamiseen.