Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Käsi kalterilla

Irti päihteistä ja rikollisesta elämäntavasta

Karikka on oikeusministeriön rahoittama hanke, jossa luodaan uusi voimavarakeskeinen päihdekuntoutusmalli Riihimäen vankilaan. Hanke toteutetaan 1.8.2020 – 30.4.2023 välisenä aikana yhteistyössä Riihimäen vankilan kanssa. Karikka-kuntoutuksen tavoitteena on vähentää uusintarikollisuutta tukemalla asiakasta irtautumisessa päihderiippuvuudesta sekä rikollisesta elämäntavasta. Kuntoutuksen viitekehyksenä toimii ”Hyvän elämän malli” (GLM, Good Lives Model). Karikka tarkoittaa puun palasta, joka laitetaan tueksi, jotta pääsee suosta ylös. Tämä kuvastaa symbolisella tavalla kuntoutuksen tavoitetta: tuemme, jotta voi nousta ylös.

Karikan toimintamalli

Kuntoutuksen toteutuksessa mallia otetaan palkitusta, Kalliolassa jo yli 10 vuotta toimineesta Vahvasti tukien -kuntoutuksesta, jossa keskiössä  on toimijuutta korostava, asiakasta kunnioittava ja voimaannuttava työote. Kuntoutus perustuu non-stop-periaatteella toimiviin ryhmiin sekä yksilö- ja verkostotyöhön. Karikka-kuntoutus tukeekin asiakkaan muutosta myös vankilan muurien ulkopuolella rakentamalla yksilöllisiä kuntoutusjatkumoita koevapauden ajaksi ja rangaistuksen loppumisen jälkeen. Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella laaditaan kuntoutusmalli.

Yhteystiedot

Vastaava hankekoordinaattori Marta Lampainen
marta.lampainen@kalliola.fi