Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Nainen ja lapsi kävelevät käsi kädessä puiden keskellä, maahan on pudonnut paljon lehtiä.
Etusivu / Palvelut / Sijaisvanhemmuus / Sijaisperheeksi?

Mitä odotamme sijaisperheeltä?

Kun perhe ryhtyy sijaisperheeksi, on tärkeää, että päätös on koko perheen yhteinen. Kaikilla perheenjäsenillä tulee olla tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä siitä, mitä sijaisperheenä toimiminen tarkoittaa.

Sijaisvanhemmalla voi olla sosiaali-, kasvatus-, tai terveysalan ammatillista koulutusta tai työkokemusta, mutta se ei ole edellytys. Sijaisvanhemmuutta harkitsevien tulee osallistua sijaisvanhemmille tarkoitettuun PRIDE-ennakkovalmennukseen, jonka tarkoitus on lisätä tietoa ja ymmärrystä sijaisvanhemman tehtävästä.

Sijaisperheen elämäntilanteen tulee olla riittävän vakaa, jotta sijaisvanhemmilla on aikaa ja voimavaroja huolehtia lapsesta ja hänen tarpeistaan. Lapsi tarvitsee turvallista kotia ja myönteistä kodin ilmapiiriä. Sijaisperheen keskinäisen vuorovaikutuksen tulee olla myönteistä ja rakentavaa, jotta he pystyvät tarjoamaan lapselle tasapainoisen ja turvallisen arjen. Sijaisperheessä asuvan lapsen oikeus on saada tuntea itsensä sijaisperheessä arvostetuksi ja kokea tulevansa kohdelluksi tasa-arvoisena perheen jäsenenä.

Sijaisvanhemmat joutuvat tekemään lapsen asioissa monenlaista yhteistyötä eri tahojen kanssa, joten hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot auttavat sijaisvanhemman tehtävässä. Toisinaan lapsen asioiden hoitaminen vie aikaa ja tällöin auttaa, että sijaisvanhempi on kärsivällinen ja kestää epävarmuutta.

Emme odota, että sijaisvanhempi osaa ja tietää kaiken lapsen kehityksestä ja hyvinvoinnista. Sijaisvanhempaa kuitenkin auttaa se, että hänellä on halu tietää ja oppia uutta. Siten on mahdollisuus siihen, että oma ymmärrys lapsen oireilevan käytöksen juurisyistä kasvaa. Se puolestaan lisää ymmärrystä lasta kohtaan. Monesti haastavien päivien ja hetkien yli kantaa päätös siitä, että on sitoutunut lapseen ja osaa iloita lapsen pienistäkin edistysaskelista.

Kahdeksan ihmisen käsi päällekkäin.

Mitä me tarjoamme sijaisperheelle?

Tarjoamme sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneille ryhmämuotoisen PRIDE-valmennuksen, jossa valmentajaparina toimii kokenut sijaisvanhempi ja sosiaalityöntekijä. Valmennus koostuu yhdeksästä teemallisesta ryhmätapaamisesta, yksilö- ja perhetapaamisista sekä kotitehtävistä. Valmennuksen tarkoituksena on antaa sijaisvanhemmuutta harkitsevalle niin paljon tietoa sijaisvanhemmuudesta, että hän pystyy arvioimaan, olisiko sijaisvanhemmuus hänen vaihtoehtonsa. Valmennus on prosessi, jossa matkan alussa ei tarvitse vielä tietää lopputulosta – onkin tärkeää, että valmennettava pohtii valmennuksen aikana omia ja perheensä valmiuksia toimia sijaisperheenä. Valmennus päättyy aina yhteiseen loppuarviointiin ja suunnitelman tekemiseen jatkosta. Kaiken kaikkiaan valmennusprosessi kestää neljästä kuuteen kuukautta.

Tarjoamme sijaisperheelle vahvasti tuettua perhehoitoa. Tukityömme pohjautuu työntekijöidemme vahvaan ammatilliseen osaamiseen ja pitkään kokemukseen perhehoidon ja sijaishuollon työstä. Yhteistyö Kalliolan nuorisokotien kanssa antaa myös perhehoitoon vahvaa osaamista erityisesti teini-ikäisten kanssa tehtävästä työstä.

Nimeämme sijaisperheelle oman tukityöntekijän, joka työskentelee perheen kanssa lapsen sijoituksen alusta lähtien. Tukityöntekijämme on helposti tavoitettavissa. Hän pitää sijaisperheeseen säännöllisesti yhteyttä ja kulkee perheen rinnalla yhteistä matkaa. Tukityömme lähtökohtana on, että tuemme koko sijaisperhettä ja räätälöimme tuen perhekohtaisesti, perhettä kuunnellen. Tuemme sijaisperhettä ja lapsen läheisiä hyvän yhteistyösuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä. Samoin toimimme yhdistävänä linkkinä sijaisperheen ja lapsen sijoittajakunnan välillä. Tarjoamme sijaisperheelle myös työnohjauksellisia ryhmiä, vertaistapaamisia, täydennyskoulutusta sekä mahdollisuuden vapaaseen.

Arvomme

Työtämme Kalliolassa ohjaavat arvomme ilo, reiluus ja luottamus:

Ilo – yhdessä koettu ilo sijaisvanhemman, vanhemman ja sijoitetun lapsen sekä eri yhteistyökumppaneiden välillä auttaa sijaisvanhempaa jaksamaan välillä vaativassakin tehtävässä.

Reiluus – jokaisen ihmisen oikeudenmukainen kohtelu sekä ihmisten välinen tasa-arvo antavat pohjan työllemme sijaisperheiden, lasten ja heidän läheistensä kanssa.

Luottamus – uskomme, että luottamus syntyy vuorovaikutussuhteessa ja ilman sitä ei yhteinen tavoitteemme lapsen sijoituksen onnistumisesta voi toteutua.

Nuori istuu graffitien edessä huppari päällä.
Sijoitettujen lasten vanhempien ajatuksia: 

”Vanhemmalle on tärkeää, että yhteistyö sujuu kaikkien kesken ja, että hän tuntee lapsensa olevan turvassa sijaisperheessä”

”Toive, että sijaisperheellä olisi aito halu auttaa lasta ja ymmärrettäisiin lapsen vanhempien rooli lapsen elämässä”

”Tärkeää on vuorovaikutus, kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi tuleminen”

”Puhumisen ja kohtaamisten tärkeys – puhumattomuus aiheuttaa muureja ja etäännyttää meidät toisistamme”

”Asioista saadaan olla eri mieltä, niistä tulee voida jutella avoimesti ja päästä silti yhdessä eteenpäin”

”Sijaisvanhemmille, lapselle ja hänen vanhemmille toivotaan enemmän yhteistä aikaa tutustumiselle ja yhteiselle tekemiselle”