Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Kukka kämmenellä
Etusivu / Palvelut / Sovittelu / SAUMA – Vakavien rikosten jälkikäsittely

SAUMA – Vakavien rikosten jälkikäsittely

Mahdollisuus kasvuun ja muutokseen

Jälkikäsittelyn prosessi perustuu restoratiivisen oikeuden ideologiaan, traumatietoiseen työotteeseen sekä keskeisiin rakentavan ja myötäelävän vuorovaikutuksen periaatteisiin (Nonviolent Communication, NVC).

Vakavien rikosten jälkikäsittely – Sauma antaa vakavan rikoksen uhrille tai omaiselle mahdollisuuden käsitellä rikoksen aiheuttamia seurauksia. Tarvittaessa uhri tai omainen voivat tietyin edellytyksin myös tavata rikoksen tekijän turvallisessa ympäristössä kahden koulutetun ammattilaisen välityksellä. Kohtaamisen tavoitteena on vähentää rikoksesta osapuolille aiheutuneita haittoja ja inhimillistä kärsimystä. Keskeisenä tavoitteena on lisäksi tukea osapuolten kasvua ja muutosta vuoropuhelun sekä osallistumisen kautta.

Kaikkia osapuolia kohdellaan tasapuolisesti ja kunnioittavasti. Kohtaaminen on osapuolille aina vapaaehtoista ja luottamuksellista. Sen ei tarvitse tapahtua kasvotusten vaan osapuolten niin halutessa työntekijät voivat välittää viestiä heidän välillään. Tarvittaessa rikosten uhrien ja uhrien omaisten tarpeisiin vastataan palveluohjauksin keinoin.

Kuka voi tehdä aloitteen?

Aloitteen kohtaamisen järjestämiseksi voivat tehdä muun muassa uhri, henkirikoksen uhrin omainen, tekijä tai tekijän edustaja.

Aloitteen voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeellä. Rikoksen osapuolet valmistellaan huolellisesti mahdolliseen kohtaamiseen ja osapuolilla on aina oikeus keskeyttää prosessi sen kaikissa vaiheissa.
Huom! Vuonna 2024 ei oteta uusia jälkikäsittely-aloitteita vastaan.

Kahvikupposen äärellä

Kohtaamisen mahdollisia hyötyjä

 

Tutkimusten mukaan rikoksentekijän kohtaaminen voi parhaimmillaan tuottaa uhrille tai henkirikoksen uhrin omaiselle:
• kuulluksi tulemisen kokemuksen
• syyllisyyden tunteen vähenemistä
• pelon ja vihan tunteiden vähenemistä
• kokemuksen itsemääräämisoikeudesta
• luottamuksen palautumisen ihmissuhteisiin
• tekijän näyttäytymisen ihmisenä ”hirviön” sijaan
• itsetuhoisuuden vähenemisen
• suremisprosessin edistymisen

Ja antaa rikoksen tekijälle:
• mahdollisuuden selittää tekoa
• mahdollisuuden pyytää anteeksi tai hyvittää tekoa
• mahdollisuuden poistaa ahdistusta, pahan olon tunnetta ja koston pelkoa
• mahdollisuuden tarvittaessa palauttaa osapuolten välinen keskinäinen yhteys

Sauma- vakavien rikosten jälkikäsittely (pdf)

Yhteystiedot

Arja Konttila
Koordinaattori, Psykologian tohtori,
Rikosseuraamuslaitos
Rautatienkatu 10, 33100 Tampere
p. 050 440 8699
arja.konttila@om.fi

Sirpa Flinkman
Fasilitaattori
Pohjois-Suomen sovittelutoimisto
Linnankatu 6 A, 87100 KAJAANI
p. 0400 234 435
sirpa.flinkman@vuolleoulu.fi

Riikka Hiitelä
Fasilitaattori
Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto
Sinikalliontie 10, 4. krs, 02630 Espoo
p. 050 570 1104
riikka.hiitela@kalliola.fi