Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Etusivu / Palvelut / Sovittelu / Tee sovittelualoite

Sovittelualoite rikos- ja riita-asiassa

Aloitteen voi tehdä asianomainen, poliisi- tai syyttäjäviranomainen tai muu viranomainen. Alaikäisen huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla on oikeus tehdä aloite sovitteluun ryhtymisestä. Vajaavaltaiseksi julistettua täysi-ikäistä henkilöä koskevassa asiassa aloitteen sovittelusta voi tehdä myös edunvalvoja. Perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikoksissa aloitteen voi tehdä vain poliisi tai syyttäjä.

Sovittelutoimisto selvittää sovittelun edellytykset sekä asianosaisten suostumuksen sovitteluun. Sovittelutoiminnan vastuuhenkilö tekee päätöksen sovitteluun ottamisesta.

Lomakkeen tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia

Medlingsinitiativ i brott och tvisteärenden

Initiativ till medling kan tas av part, polis- eller åklagarmyndighet eller en annan myndighet. I fråga om minderåriga kan vårdnadshavarna eller andra lagliga företrädare ta initiativ till medling. För en omyndigförklarad person som nått myndighetsålder får initiativ till medling också tas av dennes intressebevakare. Vid brott som sker i familjekretsen eller våld i nära relation, får enbart göras av polis eller åklagare ta initiativ till medling.

Medlingsbyrån utreder förutsättningarna för medling samt parternas samtycke till medling. Medlingsbyrån besluter om antagande till medling.

Alla stjärnmärkta (*) fält är obligatoriska

Yhteystiedot – Kontaktuppgifter

Onko asiasta tehty rikosilmoitus? - Har en brottsanmälan lämnats in?

Asianosaisen tehdessä sovittelualoitteen rikosasiassa antaa hän sovittelutoimistolle suostumuksensa hakea asiaa koskevat asiakirjat poliisiviranomaiselta.
När en part gör ett medlingsinitiativ i brottmål samtycker han/hon till att medlingsbyrån inhämtar handlingarna beträffande ärendet från polismyndigheten.