Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Tukiperhetoiminta
Etusivu / Palvelut / Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminta – merkityksellistä vapaaehtoistyötä

Tukiperhe tukee lasta ja hänen perhettään konkreettisesti. Antamalla aikaasi voit vaikuttaa myönteisesti tukea tarvitsevan lapsen kasvuun ja kehitykseen. Samalla saat itsellisesi kokemuksen merkityksellisestä auttamisesta.

Tukiperhe on perhe tai henkilö, jonka luona lapsi käy säännöllisesti ja ennalta sovittuina ajankohtina, usein yhden viikonlopun kuukaudessa. Toiminnan tarkoitus on mahdollistaa lapselle turvallisia ihmissuhteita, jotka tukevat lapsen kasvua ja kehitystä. Samalla lapsen vanhempi saa voimavaroja jaksaa kasvatustehtävässään. Antamalla aikaa lapselle tukiperhe antaa samalla lapselle kokemuksen nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta.

Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista vapaaehtoistyötä. Lapsi saa olla osallinen perheen normaalissa arjessa, joka tukee lapsen psyykkistä hyvinvointia ja ikätasoista toimintakykyä. Tukiperheessä lapsi saa myönteisiä roolimalleja ja kannustavaa tukea.

tukiperhe

Millaiset lapset tarvitsevat tukiperhettä?

Tukiperhettä tarvitsevat lapset ovat lapsia, jotka tarvitsevat ennaltaehkäiseviä lapsiperheiden- tai lastensuojelun tukea. Taustasyyt tuen tarpeelle voivat liittyä esimerkiksi lapsen vanhempien jaksamiseen, terveyteen tai perheen luonnollisen tukiverkoston puuttumiseen.

Erilaiset lapset tarvitsevat erilaisia tukiperheitä. Tärkeää on, että lapselle löytyy hänen tarpeisiinsa nähden oikeanlainen tukiperhe ja että vuorovaikutus lapsen ja tukiperheen kesken on toimivaa. Valitessamme lapselle tukiperhettä, otamme huomioon tukiperheen, lapsen ja hänen perheensä toiveet.

kotitalo

Mitä odotamme tukiperheiltä

Tukiperheenä voivat toimia monenlaiset perheet, erilaisissa elämäntilanteissa. Tukiperheellä tulee olla vakaa elämäntilanne, jotta sillä on aikaa ja voimavaroja huolehtia lapsesta ja hänen tarpeistaan sovitusti. Lapsi tarvitsee turvallista kotia ja myönteistä kodin ilmapiiriä.

Lapsi voi tarvita tukiperhettä eri pituisia aikoja. Toisinaan kyse on useita vuosia kestävästä ihmissuhteesta. Tukiperheen toivotaan voivan sitoutua tukisuhteeseen vähintään vuodeksi kerrallaan.

valokuvamuisto

Mitä tarjoamme tukiperheelle?

Tarjoamme tukiperheille ennakkovalmennuksen, jonka aikana perheillä on mahdollisuus tutustua tukiperhetoimintaan sekä tukiperhettä tarvitsevien lasten tarpeisiin. Valmennus antaa tietoa ja lisää ymmärrystä lasten kehitysvaiheista ja niihin liittyvistä haasteista sekä siitä, miten tukiperhe voi tukea lasta erilaisissa tilanteissa. Toteutamme valmennuksen pääasiallisesti ryhmävalmennuksena ja sen aikana tapaamme perhettä myös heidän kotonaan. Valmennus kestää yhteensä 10 tuntia ja se toteutetaan iltaisin tai viikonloppuisin pääasiallisesti Teamsillä.

Tukisuhteen muodostamisen jälkeen nimeämme tukiperheelle tukityöntekijän, joka on Kalliolan sosiaalialan ammattilainen. Henkilökohtaisen tuen lisäksi tarjoamme tukiperheille vuosittain mahdollisuuden vertaistapaamiseen sekä virkistäytymiseen. Maksamme tukiperheelle palkkion ja kulukorvauksen, jonka on tarkoitus kattaa lapsesta syntyviä kuluja.

 

Aikataulut

Seuraavat infotilaisuudet (etänä):

 • 24.11. klo 17.00
 • 8.12. klo 17.00
 • 16.12. klo 17.00
 • 12.1.2022 klo 17.00
 • 20.1. 2022 klo 17.00
 • 9.2.2022 klo 17.00
 • 16.2.2022 klo 17.00

Marras-joulukuun valmennusryhmä

 • 18.11. klo 17-20 etävalmennus, 3h
 • 25.11. klo 17-20 etävalmennus, 3h
 • 2.12. klo 17-20 etävalmennus, 3h

Tammi-helmikuun 2022 valmennusryhmä

 • 19.1. klo 17-20 etävalmennus, 3h
 • 26.1. klo 17-20 etävalmennus, 3h
 • 2.2. klo 17-20 etävalmennus, 3h

Maaliskuun 2022 valmennusryhmä

 • 3.3 klo 17-20 etävalmennus, 3h
 • 10.3. klo 17-20 etävalmennus, 3h
 • 16.3. klo 17-20 etävalmennus, 3h

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
tukiperhe@kalliola.fi

Tutustu meihin lisää palveluntuottajana

perehdytys

Yhteystiedot:

Haluaisitko alkaa tukiperheeksi tai heräsikö sinulla muita tukiperhetoimintaan liittyviä kysymyksiä? Kysy rohkeasti lisää:

Tukiperhetoiminnan koordinaattori Tuomas Tahvanainen
p. 045 7732 4918 tai tukiperhe@kalliola.fi

”Minulla on työkokemusta lastensuojelun sijaishuollosta yli 13 vuoden ajalta ohjaajana, vastaavana ohjaajana sekä yksikön johtajana. Sen lisäksi kokemusta on kertynyt mm. lastensuojelun vertaisryhmän ohjaamisesta, päiväkoti-ikäisten lasten kanssa työskentelystä, neuropsykiatrisesta valmennuksesta sekä perhetyöstä. Kalliolassa yhteisöllisyys sekä arvomme ilo, reiluus ja luottamus ohjaavat vahvasti työtämme. Odotan innolla, että pääsen tekemään yhteistyötä uusien tukiperheiden kanssa.” ~Tuomas