Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Sateenkaari-ikkuna Pride 2022
Etusivu / Vieraskynä: Sateenkaarevaa asunnottomuutta ei tunnisteta

Vieraskynä: Sateenkaarevaa asunnottomuutta ei tunnisteta

Sateenkaari-ihmisten asunnottomuutta ja siihen liittyviä syy-seuraussuhteita ei Suomessa kunnolla tunnisteta. Euroopan perusoikeusviraston (FRA) teettämän tutkimuksen mukaan kuitenkin joka viides sateenkaari-ihminen kokee asunnottomuutta tai sen uhkaa ja transihmisistä jopa joka kolmas. Syinä sateenkaarevan asunnottomuuden näkymättömyyteen on ainakin se, että sateenkaari-ihmiset alikäyttävät sote-palveluita ja salaavat palveluissa usein identiteettinsä.

Sateenkaari-ikkuna ry perustettiin syksyllä 2022 tekemään näkyväksi ja tukemaan juurikin näitä ihmisiä, joita palveluissa ei aina tunnisteta. Turvallisempaa tilaa kaivataan palveluiden lisäksi myös sateenkaariyhteisöön, jottei kaapissa tarvitsisi olla myöskään oman vaikean elämäntilanteen, kuten vaikka asunnottomuuden takia.

Turvallisemmassa tilassa jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi

Sateenkaari-ikkunassa turvallisempi tila nähdään yhteisenä oppimisprosessina, jonka tarkoituksena on mahdollistaa, että jokainen voi osallistua. Turvallisempi tila tarkoittaa, että jokainen ihminen kohdataan sensitiivisesti ja että kaikenlaiseen häirintään ja syrjintään puututaan. Jokaisella on myös oma henkilökohtainen vastuunsa turvallisemman tilan toteutumisesta.

Yhdistyksessä turvallista tilaa on lähdetty rakentamaan ensin sen hallituksesta käsin. Jotta voimme tarjota turvallista tilaa muille, täytyy sen ensin toteutua toiminnasta vastaavien ihmisten kesken. Tämän jälkeen voimme tarjota turvallisempaa tilaa niille ihmisille, jotka haluat olla mukana toiminnassamme. Tässä työskentelyssä olemme hyödyntäneet mm. soveltavan taiteen menetelmiä.

Kenelle kaupunki kuuluu?

Lokakuussa vietetään jälleen Asunnottomien yötä, ja tällä kertaa teemalla ”Kenelle kaupunki kuuluu?”. Teemalla on haluttu herättää keskustelua siitä, kenen ehdoilla julkista tilaa suunnitellaan, kenellä on oikeus näkyä kaupunkikuvassa, kenen tarpeisiin kaupunkitila vastaa, ja onko julkinen tila kaikille yhdenvertainen ja saavutettavissa.

Teema on yhdistyksemme näkökulmasta hyvin tärkeä ja ajankohtainen, sillä tiedetään, että vuosi 2022 oli sateenkaari-ihmisille turvattomin kymmeneen vuoteen. Syrjinnän, väkivallan ja niiden pelon vuoksi monetkaan julkiset tilat ja niissä olevat palvelut eivät ole saavutettavia sateenkaari-ihmisille. Vähemmistöstressi vaikuttaa siihen, ettei syrjinnästä myöskään uskalleta kertoa. Vain alle 10 % sateenkaari-ihmisistä ilmoittaa kokemastaan syrjinnästä viranomaisille.

Turvallisempi tila sateenkaari-ihmisille edellyttää, että heitä itseään kuullaan. Liian usein enemmistöstatuksesta käsin turvallisempi tila kuitataan laittamalla sateenkaarilippu esille, muttei perehdytä siihen millaisia toiveita ja tarpeita sateenkaari-ihmisillä on. Kun puhutaan asunnottomuutta kokevista sateenkaari-ihmisistä ja julkisista palveluista, hyvä lähtökohta olisi henkilöstön kouluttaminen. Turvallisempaa tilaa on myös vaikea rakentaa ilman omien etuoikeuksien tarkastelua. Siihen kannustan jokaista.

 

Kirjoittanut

Sari Rantaniemi

Vieraskynän kirjoittaja Sari Rantaniemi on Sateenkaari-ikkuna ry:n toiminnanjohtaja.
Sateenkaari-ikkuna ry ja Seta ry osallistuvat Asunnottomien yöhön 17.10.2023 klo 14–19 Kansalaistorilla.
Tervetuloa tapaamaan meitä teltalle!