Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Etusivu / Yli kolmen miljardin arvoinen vapaaehtoistoiminta vaarassa leikkausuhan alla

Yli kolmen miljardin arvoinen vapaaehtoistoiminta vaarassa leikkausuhan alla

Kalliolan Setlementti ry vaatii yhdessä Kansalaisareenan ja lukuisien järjestöjen kanssa julkiselta hallinnolta panostusta vapaaehtoisten tukemiseen, koordinointiin ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Vapaaehtoistoimintaan kannattaa investoida, sillä se lisää tutkitusti sitä tekevien hyvinvointia ja vahvistaa koko yhteiskunnan osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja turvaa. Vapaaehtoistoiminnan elinvoimaisuutta ei saa pitää itsestäänselvyytenä.

Vapaaehtoistyön arvo on Suomessa lähes 3,2 miljardia euroa vuosittain.  Vapaaehtoistoiminta lisää tutkitusti sitä tekevien hyvinvointia ja toimii ennaltaehkäisevänä tekijänä esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevien osallisuuden kokemuksen lisäämisessä. Kun vapaaehtoistyötä tekee vuosittain lähes puolet suomalaisista, on vapaaehtoistoiminnan tuottamilla hyvinvointivaikutuksilla valtava yhteiskunnallinen merkitys.

Vapaaehtoistyö.fi-tutkimuksen (2023, n=1609) mukaan vapaaehtoistoiminta on vaikuttanut myönteisesti lähes kaikkien vastanneiden elämään (94 % vastasi jokseenkin tai täysin samaa mieltä), vapaaehtoisuus on lisännyt sosiaalisia kontakteja (88 %) ja saanut kokemaan merkityksellisyyden tunnetta (93 %). Korkea sosiaalinen luottamus ja yhteiskunnallinen turvallisuus on suorassa yhteydessä vahvoihin yhteisöihin. Vapaaehtoistoiminnalla on suuri rooli ja suuri potentiaali kestävän hyvinvoinnin rakentajana.

Vapaaehtoistoiminnalla luodaan osallisuutta ja vähennetään yksinäisyyttä

Osallisuuden kokemuksen moninaiset yhteydet koettuun hyvinvointiin, terveyteen, toiminta- ja työkykyyn viittaavat siihen, että osallisuuden kokemuksella on suuria potentiaalisia kansantaloudellisia vaikutuksia.

Yksinäisyys lisää kuolleisuutta lähes yhtä paljon kuin tupakointi ja enemmän kuin lihavuus tai huono fyysinen kunto. Suomessa 56 prosenttia ihmisistä kokee yksinäisyyttä ainakin joskus ja lähes puolet 15–24-vuotiaista säännöllisesti, kertoo Suomen Punaisen Ristin yksinäisyysbarometri.

Vapaaehtoistoimintaa järjestämällä ja tukemalla voidaan lisätä osallisuutta. Vapaaehtoistoiminnassa saadut osallisuuden kokemukset ovat erityisen tärkeitä ihmisille, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Vapaaehtoistyö.fi-palvelun kyselytutkimuksen mukaan vapaaehtoisuus vähensi myös koettua yksinäisyyttä yli 60 prosentilla vastaajista.

Vapaaehtoistoiminnassa eri-ikäiset ja eri taustoista tulevat henkilöt voivat kokea kuuluvansa johonkin, olevansa osa yhteisöä. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mielekästä sisältöä ja tekemistä päiviin. On äärimmäisen arvokasta, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus olla osana yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisua ja paremman tulevaisuuden rakentamista vapaaehtoistoiminnan kautta.

Vapaaehtoistoiminta on vaarassa romahtaa leikkausten mukana

Järjestöissä vapaaehtoiset ovat keskeinen osa toimintaa ja toimivat monenlaisissa auttamisen tehtävissä, vertaistukijoina, vaikuttajina sekä toimijoina itselleen tärkeiden asioiden edistämisessä. Vapaaehtoiset tuottavat uutta tietoa ja ideoita, kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja kirittävät meitä kaikkia kestävämmän hyvinvoinnin tielle.

Hallitus aikoo alentaa valtionavustusten tasoa kuluvalla hallituskaudella vahvistaakseen julkista taloutta. Suunnitelluilla leikkauksilla olisi suora vaikutus järjestöjen ja sen myötä vapaaehtoisten toimintaan.

Monet vapaaehtoistoiminnan muodot ovat vaativuudeltaan sellaisia, että niitä ei voi ylläpitää kestävästi ilman riittäviä resursseja. Vapaaehtoistoiminta ponnistaa vapaaehtoisten omasta innostuksesta, mutta tarvitsee tuekseen myös järjestöjen ammattiosaamista ja koordinointia. Ammattilaisen tukemana vapaaehtoisen on turvallista toimia myös haastavissa tehtävissä, kuten kriisipuhelimen päivystäjänä tai valmiustoiminnassa. Laadukkaan ja kestävän vapaaehtoistoiminnan varmistamiseksi meidän on panostettava vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden työn riittävään resursointiin, työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin.

Suomessa pidetään itsestään selvyytenä, että vapaaehtoistoimintaan pääsee aina ja että jokainen voi vaikuttaa itseään kiinnostaviin asioihin. Näin ei ole, jos vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja osallisuustyöhön ei ole varaa panostaa. Osa vapaaehtoisista tarvitsee vahvempaa tukea osallistuakseen. Ammattilaisen tuki mahdollistaa myös esimerkiksi kehitysvammaisen tai suomen kieltä vasta opettelevan henkilön osallistumisen vapaaehtoistoimintaan.

Uhka fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle

Jo tehdyt leikkaukset sosiaaliturvaan ovat heikentäneet monien järjestöjen kohderyhmien tilannetta ja lisänneet painetta kääntyä järjestöjen puoleen avun tarpeessa. Järjestöjen erityisosaaminen ja vertaistuki tarjoaa apua usealle ihmisryhmälle, joka muuten jää tuen ja avun ulkopuolelle. Jos nämä palvelut ja toiminnot joudutaan lopettamaan leikkausten seurauksena, voivat inhimilliset seuraukset olla kauaskantoiset ja katastrofaaliset. Kasautuvat ongelmat voivat synnyttää mittaamattoman pahoinvoinnin kierteen, jota julkinen sektori ei pysty korjaamaan.

Kansalaisareenan jäsenjärjestöjen mukaan neljäsosan leikkaus rahoitukseen voi konkretisoitua toiminnan kohderyhmälle voinnin välittömällä huonontumisella, akuutilla ja vakavalla oireilulla, mielenterveyden haasteiden pahenemisella sekä yksinäisyyden ja eristyneisyyden syvenemisellä.

Kohderyhmät joutuisivat hakeutumaan ennestään kuormittuneen terveydenhuollon piiriin, josta ei saa välitöntä apua, vaan sairauslomat, katkot opiskeluissa, työkyvyttömyys- ja sairauseläkkeet kasvaisivat ja veisivät elämänhalun.

Vapaaehtoistoiminta on demokratiaa edistävä voimavara

Vapaaehtoistoiminnalla ei voi paikata julkisen sektorin resurssipulaa. Vapaaehtoistoimintaa tehdään vapaaehtoisena kunkin henkilön tiedoilla ja taidoilla.

Vapaaehtoistoiminta on demokratiaa edistävä voimavara, joka turvaa yhteiskuntamme hyvinvoinnin kehitystä. Vapaaehtoistoiminnan todellinen arvo on enemmän kuin euroilla voidaan mitata. Leikkaukset uhkaavat vakavasti tätä korvaamatonta toimintaa ja koko kansalaisyhteiskuntaa, vaarantaen monien hyvinvoinnin ja syventäen yhteiskunnallisia haasteita.

Kuka tahansa voi tarvita apua järjestöiltä elämänsä jossakin vaiheessa. Kuka tahansa voi myös löytää järjestöistä itselleen ja elämäntilanteeseensa sopivan tavan saada äänensä kuuluville sekä hyödyntää omaa aikaansa ja osaamistaan yhteiseksi hyväksi – kunhan laadukkaaseen, osallisuutta edistävään vapaaehtoistoimintaan panostetaan.

Hallitusohjelmassa suunnitellut valtionavustusleikkaukset vaarantavat toteutuessaan järjestöjen toiminnan ja sitä kautta merkittävästi miljoonien ihmisten hyvinvointia lisäävän ja demokratiaa edistävän vapaaehtoistoiminnan.

Me allekirjoittaneet järjestöt ja yhteisöt yhdessä Kansalaisareenan kanssa vaadimme vapaaehtois- ja järjestökentän toiminnan edellytysten turvaamista!

Ahjolan Setlementti ry
Aivovammaliitto ry
A-Kiltojen Liitto ry
Allergia-, iho- ja astmaliitto ry
Alpuan kyläyhdistys ry
Aseman Lapset ry
Auralan Nuoret ry
Auralan Setlementti ry
Auta Lasta ry / Lapsirikastoiminta
Autismiliitto ry
Betesda-säätiö sr
Eettisen kaupan puolesta ry
Eksymän Sukuseura ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Enter ry
Erilaisten oppijoiden liitto ry
Etelä-Karjalan Sydänalue ry
Familia ry
Fenix Finland ry
Finfami Uusimaa ry
Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry
Harjulan Setlementti ry
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
Helsingin seudun erilaiset oppijat ry
Helsingin seudun pyöräilijät ry (Hepo)
Hengitysliitto ry
Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry
House of Helsinki
House of Helsinki Ry
Huhtasuon ASA ry
Hyvinkään Nuorisoasuntoyhdistys ry
Hyvinkään Yhdistykset ry
Hyvän mielen talo ry
Hämeen Setlementti ry
Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry
IBD ja muut suolistosairaudet ry
Irti huumeista ry
Joensuun Setlementti ry
Jokela-Pattijoki kyläseura ry
Jokilaaksojen Kehitysvammaisten Tuki ry
Jokilaaksojen omaishoitajat ja läheiset ry
Jyränkölän Setlementti ry
Jyvälän Setlementti ry
Jämsänlaakson Setlementti ry
Kaarinan Kansalaistoiminnan keskus ry
Kalliolan setlementti ry
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry
Kansalaisareena ry
Kansallinen senioriliitto ry
Kaseva ry
Kehitysvammatuki 57 ry
Keliakialiitto ry
Kemin Pelastakaa Lapset ry
Keski-Pohjanmaan Kuulo ry
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry
Koillismaan Diabetesyhdistys ry
Koillismaan kuuloyhdistys ry
Kokkolan Seudun Diabetes ry
Kokkolan Työttömät ry
Kondis ry
KOSTI ry
Kotimajoituksen tuki ry
KRIS-Suomen keskusliitto ry
Ksakki ry
Kumppanuustalo Nuotta ry
Kuopion Pelastakaa Lapset ry
Kuopion Setlementti Puijola ry
Kurikkalan Setlementti ry
Kuroa Kollektiivi
Kuusamon 4H yhdistys
Kuusamon Eläkeläiset ry
Kuusamon ETRA ry
Kuusamon Kaatuneitten Omaiset ry
Kuusamon Latu ja Polku ry
Kuusamon Mielenterveyden Tuki ry
Kuusamon Reserviläiset ry
Kuusamon Reuma ja Tulesyhdistys ry
Kuusamon Senioritanssijat ry
Kuusamon Vasemmisto ry
Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys ry
Käpy Lapsikuolemaperheet ry
Käpyrinne ry
Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Leijonaemot ry
Liepeen hoiva ry
Lievestuoreen Setlementti ry
Lihastautiliitto ry
Liikehäiriösairauksien liitto ry
Linnalan Setlementti ry
Loisto setlementti ry
Lomakoti Onnela ry
Lounais-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry
Lounais-Suomen Avustajakeskus
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry
Maailmanvaihto ry
Malmin ev.lut. seurakunta
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri
Marttaliitto ry
Matti Matinpoika Karjalainen-Siikaluoma r.y.
Me Itse ry
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry
Mielenterveysyhdistys Helmi ry
Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry
MIELI, Lohjan mielenterveys ry.
Miina Sillanpään Säätiö
Mikkelin Setlementti ry
Naisten Linja Suomessa ry
Napapiirin Omaishoitajat ry
Nauha ry
Nouseva Rannikkoseutu ry
Nuoret Lesket ry
Näkövammaisten liitto ry
OmaKamu ry
Opintokeskus Sivis
Oulun Eläkkeensaajat ry
Oulun Seudun Kilpi ry
Oulun Seudun Mäntykoti ry
Oulun seudun omaishoitajat ry
Parasta Lapsille ry
Parempi avioliitto ry
Pienperheyhdistys ry
Pohjois-Pohjamaan kylät ry
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Porvoon Allergia- ja Astmayhdistys ry – Borgånejdens Allergi- och Astmaförening rf.
Porvoon Kulttuurinystävät ry – Borgå Kulturvänner rf
Porvoon Seta ry
Porvoon Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry
Porvoon Seudun Selkäyhdistys
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry
Raahen tienoon keliakiayhdistys ry
Raittiuden Ystävät ry
Raudaskylän kristillinen opisto
Rauman Seudun Työnhakijat ry
Rientolan Setlementti ry
Rovalan Nuoret ry
Rovalan Setlementti ry
Sahan-Seura ry
Setlementti Louhela ry
Setlementti Pori ry
Setlementti Tampere ry
Setlementti Toivola Ry
Setlementti Ukonhattu ry
Siivikkalan Nuoret ry
Sininauhaliitto ry
Sininauhasäätiö sr.
Siskot ja Simot ry
SOS-Lapsikylä
Suomen Akateemisten Naisten Liitto
Suomen Ilmailumuseosäätiö
Suomen Kylät ry
Suomen Latu ry
Suomen Migreeniyhdistys ry
Suomen Monikkoperheet ry
Suomen NNKY-liitto ry
Suomen Setlementtiliitto ry
Suomen sovittelufoorumi ry
Suomen Sydänliitto ry
Suomen Vanhempainliitto ry
Suomen Vertaistuki Suvi ry
SVK Liitto ry
Syömishäiriöliitto – SYLI ry
Tampereen seudun Näkövammaiset ry
Tolpanniemen asukasyhdistys
Tornberg Sukuseura
Tunne rintasi ry.
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
Turun Seudun Nivelyhdistys ry
Turun Seudun Omaishoitajat ry
Uskontojen uhrien tuki UUT ry
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Varsinais-Suomen Huimaus- ja Meniere-yhdistys ry
Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry
Vuolle Setlementti ry
YAD ry
Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Yhdessä Selviytymisen Tuki YSTI ry
Yhteinen tupa ry
Yhteisestä Ovesta ry, Tuokiotupa
Ylivieskan Seudun Eläkkeensaajat ry
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry