Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Auringonlasku Kivistössä
Etusivu / Blogi: Pelkkä katto pään päällä ei tee autuaaksi, vaan usein tarvitaan ammattilaisten ja yhteisön tukea

Blogi: Pelkkä katto pään päällä ei tee autuaaksi, vaan usein tarvitaan ammattilaisten ja yhteisön tukea

Kalliolan tuetun asumisen yksiköiden palvelukuvauksissa painotetaan, että asunto on perusedellytys asiakkaan sosiaalisen kuntoutumisen onnistumiselle. Asunto on myös ihmisoikeus, jonka toteutumiseen on panostettu voimakkaasti poliittisin keinoin. Tuloksia on myös saatu aikaan, ja asunnottomuuden vähentämisohjelmien vaikutuksesta asunnottomuus on laskenut kymmenillä prosenteilla. Tämä on myös huomioitu ulkomailla, ja Suomea pidetäänkin asunnottomuuden vähentämisen mallimaana. Pelkkä katto pään päällä ei kuitenkaan tee autuaaksi, jos asumisen ja arjenhallinnan taidot ovat kovin puutteelliset. Epäonnistuneet asumisjaksot, häiriöt, vuokravelat ja häätömerkinnät vain jatkuvat, mikäli tukeen ja kuntoutumiseen ei satsata riittävästi. Kestävän asumissosiaalityön tavoitteena ei siis voi olla asunnottomuuden hoitaminen, vaan henkilön kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen.

Asumisen taitojen karttumisen kannalta olennainen nivelvaihe on täysi-ikäistyminen ja omaan kotiin muuttaminen. ALL-YOUTH -tutkimushanke, Punaisen Ristin Nuorten turvatalot ja Lastensuojelun Keskusliitto fasilitoivat äskettäin keskustelun kestävistä itsenäistymisen poluista. Esiin nousi ajatus, että ymmärrys oikeanlaisesta aikuistumisesta ja kansalaisuudesta on yhteiskunnassa liian kapea eikä huomioi nuorten eriarvoisia lähtökohtia. Nuoret toivovat oikeutta omantahtiseen itsenäistymiseen, jonka avuksi tarvitaan kanssakulkijoita – niin perheen ja ystäväpiirin kuin palveluverkostonkin tukea.

Kalliolan asumispalveluissa tavoitteena on keskittyä asumisjakson aikana hyvän, itsenäisen ja tasapainoisen elämän taitojen kartuttamiseen. Lähtökohtaisesti kaikilla asiakkaillamme nähdään olevan mahdollisuus tulla täysivaltaisiksi yhteiskunnan jäseniksi, vaikka lähtötilanne olisikin haastava. Nuorille aikuisille suunnatuissa tuetun asumisen yksiköissämme asukkaiden taustat voivat olla moninaiset; esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmat, neuropsykiatriset erityispiirteet tai laitostausta saattavat tuoda omat haasteensa itsenäistymiselle ja oman paikan löytämiselle maailmassa. Asukkaiden kanssa työskennellään yksilölliset tarpeet huomioiden, voimavaroja vahvistaen ja kohtaamiseen panostaen. Työskentelyote on palveluohjauksellinen ja koordinoiva, mutta myös yhteisöllisyydessä piilevä voimavara hyödynnetään. Asukkaiden yksilöllisyydestä huolimatta tavoite on nimittäin kaikilla sama: itsenäinen asuminen ja mielekäs elämä, jonka saavuttamiseen yhteisövalmentajan ja yhteisötovereiden tuki ja kannustus rohkaisee.

Vantaan Kivistössä sijaitseva, uusin tuetun asumisen yksikkömme Helmi-yhteisö on toimintansa alkumetreillä. Samaan aikaan kun Kivistön palvelukeskus ja asuinalue jatkuvasti kehittyy, alkaa Helmi-yhteisönkin toimintakulttuuri löytää muotoaan ensimmäisten asiakkaiden muuttaessa sisään. Viikko-ohjelma hahmottuu yhteisön jäsenten tarpeiden mukaan sisältäen yksilötapaamisia, yhteisökokouksia, keskusteluryhmiä sekä toiminnallisuutta, kuten yhteisiä leivonta- tai liikuntatuokioita. Jokaisen asukkaan arjen sisältö muotoutuu oman näköiseksi, ja monimuotoisuudelle on yhteisössä tilaa. On mielenkiintoista nähdä, millaiseksi pian alkava uusi vuosi rakentuu Helmi-yhteisössä!

Kirjoittanut Paula Rautoja

Kirjoittaja on Kalliolan asumispalveluiden johtaja, jolla on vankka kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä.

Tutustu henkilön kirjoituksiin