Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Etusivu / Naapuruusbussi, koulutus- ja työllisyystiimi sekä liuta kalliolalaisia palkittiin hyvin tehdystä työstä

Naapuruusbussi, koulutus- ja työllisyystiimi sekä liuta kalliolalaisia palkittiin hyvin tehdystä työstä

Kalliola palkitsee vuosittain henkilöstöä hyvistä teoista ja tuloksista. Vuonna 2023 palkintoja jaettiin 20 vuoden palvelusvuosista, Vuoden teosta, Vuoden työyhteisöstä ja Vuoden tuloksesta. Lisäksi jaettiin Pääomaa-palkintoja, SuperAlli-palkinto ja Hyvä työkaveri -palkinto. Työntekijät saivat itse antaa ehdotuksia palkittavista ja niitä tulikin runsaasti – peräti 47 ehdotusta. Valintaa tehdessä arvioitiin perustelujen lisäksi palkintokriteerejä kussakin kategoriassa. 

”Palkitseminen on johtamisen väline, kun sen kriteerit on kytketty strategian toimeenpanoon. Parhaiten palkitsemisessa onnistuu, kun koko henkilökunnan kytkee sen valmisteluun. On hienoa, että meidän porukat tekevät ehdotuksia – eniten lämmittävät ne, joissa esitystä ei ole tehty vain itselle vaan naapurityöryhmän porukoille”, toiminnanjohtaja Heidi Nygren kertoo palkitsemisen taustoista.  

Kovia tuloksia ja uutta toimintakulttuuria

Vuoden teko -palkinto meni tänä vuonna Naapuruusbussi-kokeilun tekijöille. Myöntämisen perusteina olivat muun muassa innovatiivisuus, osallisuuden parantaminen sekä verkostoitumisen edistäminen. Naapuruusbussi pyrki vahvistamaan naapurustojen samanarvoisuutta ja lisäämään dialogia ihmisten kesken.

”Kokeilu oli enemmän kuin onnistunut. Siitä poiki uudenlainen tapa ajatella ja nähdä setlementtityön tulevaisuutta. Naapuruusbussi on ollut hauska tapa toteuttaa Kalliolan toimintaa”, todettiin perusteluissa.

Koulutus- ja työllisyystiimi pokasi itselleen Vuoden työyhteisö -palkinnon. Palkinnon myöntämisen perusteina olivat muun muassa toimintakulttuurin kehittäminen, henkilökunnan osallisuus sekä positiivisen Kalliola-hengen edistäminen. Koulutus- ja työllisyystiimin toiminta on kasvanut paljon vuoden aikana uusien hankkeiden ja rekrytointien myötä. Perusteluissa painotettiin myös sitä, kuinka tiimistä välittyy hyvä yhteishenki ja toisista välittäminen. 

Vuoden tulos -palkinnon sai taas Kalliolan kansalaisopisto. Opisto lisäsi opiskelijamääräänsä koronaa edeltävälle tasolle. Opisto on ollut myös edelläkävijä ja toteuttanut osaamisperusteista opintopisteytettyä toimintaa laadukkaasti. 

”Kalliolan kansalaisopisto teki todellisen ihmeen vuoden 2023 aikana. Tällaiset uroteot eivät tapahdu kahta kättä heittämällä tai pelkästään pohtimalla”, perusteluissa todettiin.

Henkilöstön asiantuntijuus on arvokasta pääomaa 

Kalliolassa jaetaan vuosittain Pääomaa!-palkintoja työntekijöille taloudellisesti, sisällöllisesti ja toiminnallisesti hyvän työtuloksen perusteella. Vuonna 2023 palkinnot myönnettiin koulutus- ja työllisyysyksikön projektikoordinaattori Karoliina Koskiselle, Setlementtitalon myynti- ja asiakaskoordinaattori Ilkka Immoselle, Kalliolan Klinikan keittiötyöntekijä Jari Kinnuselle sekä Kalliolan Setlementti ry:n järjestöpäällikkö Mirjami Koivuselle. 

Koskinen vetää Kalliolassa Menesty työelämässä -hanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa työelämätaitoja. Palkinnon perusteluissa painotettiin Koskisen innovatiivista ja innostavaa asennetta sekä hänen kykyään saada aikaan paljon ja tehokkaasti. Koivunen on taas vastuussa Kalliolan Setlementti ry:n järjestöpuolesta järjestöpäällikkönä. Palkinnon perusteluissa painotettiin Koivusen asiantuntevaa ja rautaista otetta sekä tapaa elää todeksi Kalliolan arvoja. 

Pääomaa!-tunnustuksella palkittu Immonen vastaa Setlementtitalon ulosvuokrattavista tiloista sekä nykyisistä vuokralaisista. Perusteluissa korostui Immosen palveluammattilaisen asenne ja valmius tarttua myös muihin omaan tehtävänkuvaan kirjattuihin tehtäviin. Niinikään Pääomaa!-palkinnolla palkittu Kinnunen työskentelee Kalliolan Klinikalla, ja on vastuussa keittiön kokonaisuudesta, sijaisten ohjeistamisesta sekä keittiön ja ruokahuollon toimivuudesta. Perusteluissa nousi esille Kinnusen positiivinen vaikutus työyhteisöön ja asiakkaisiin.

Lisäksi vuonna 2023 jaettiin Hyvä työkaveri -palkinto viestinnän asiantuntija Susanna Koivistoiselle. Palkinto jaetaan henkilölle, joka arvostaa muiden työpanosta, auttaa tarvittaessa ja ylläpitää hyvää työilmapiiriä. Perusteluissa nousi esille Koivistoisen tiivis yhteistyö lukuisten eri työkaverien kanssa ja halu ylläpitää osaltaan hyvää fiilistä työtä tehdessä. 

Kiitosta pitkistä palvelusvuosia

Yli 80 työntekijän joukosta löytyy myös pitkiä palvelusvuosia. 20 vuotta Kalliolassa työskennelleet Irene Ponkala-Karlsson ja Henri Aalto palkittiin Kalliola-mitalleilla pitkistä työurista. Ponkala-Karlsson työskentelee kohtaamispaikka Askeleen vastaavana koordinaattorina ja Aalto Setlementtitalon kiinteistövastaavana ja asiakaspalvelupäällikkönä. 

”Kalliolassa parasta on ihmisläheisyys, yhteisöllisyys ja työn itsenäisyys. Työ on luovaa ja dynaamista, yksikään päivä ei ole samanlainen. Työn merkityksellisyys on myös tärkeää: ihminen kohdataan sellaisena kuin hän on ja luotetaan ihmisen kykyyn nousta syvimmästäkin suosta”, on Ponkala-Karlsson todennut työstään.  

Vuonna 2023 myönnettiin myös historian toinen SuperAlli-palkinto pitkäaikaiselle Kalliolan Setlementin hallituksen jäsenelle ja nykyiselle, mutta väistyvälle puheenjohtajalle Katri Korolaiselle. SuperAlli-palkinto on Kalliolan palkitsemisen erityispalkinto, joka jaetaan vain erityistilanteissa kunniamainintana ”superhyperhuippumahtavasta” työstä Kalliolan Setlementin eteen.