Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Etusivu / Perustaitojen osaaminen näkyviin – Kalliolan opisto ottaa käyttöön Opetushallituksen osaamismerkit

Perustaitojen osaaminen näkyviin – Kalliolan opisto ottaa käyttöön Opetushallituksen osaamismerkit

Vapaa sivistystyö saa tehtäväkseen jakaa osaamismerkkejä perustaitojen, kuten digi-, teksti- työhyvinvointi – ja taloustaitojen osaamisesta. Opetushallituksen luoma osaamismerkki on tutkinnon osaa pienempi osaamiskokonaisuus, joka mahdollistaa pienten edistymisten todentamisen. Virallisten osaamismerkkien tarkoituksena on yhtenäistää jo nyt osittain käytössä olevien osaamismerkkien kriteeristöä, parantaa oman osaamisen esille tuomista sekä helpottaa työnantajaa tunnistamaan hakijan osaamista.

Sadoilla tuhansilla suomalaisilla on puutteelliset perustaidot. Perustaidot ovat taitoja, joita ilman on vaikea toimia aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Tällaisia taitoja ovat muun muassa riittävä lukutaito, laskutaito ja digitaidot. Osittain puutteellisten perustaitojen takana vaikuttaa yhteiskunnan ja työelämän isot muutokset, joiden perässä voi olla haastavaa pysyä.

Osaamismerkeillä kannustetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia kehittämään omaa osaamistaan ja parantamaan opiskelumahdollisuuksiaan. Osaamismerkkien uskotaan myös lisäävän suorittajien itsetuntoa ja uskoa omiin oppimiskykyihinsä.

“Osaamismerkit on toivottu uudistus oman osaamisen esille tuomiseksi. On hyvä, että perustaitoja ei ajatella itsestäänselvyytenä, vaan niissäkin on opittavaa eri vaiheissa elämää. Kansallisesti tunnustettavat osaamismerkit luovat yhteistä käsitystä siitä, mitkä ovat sellaisia taitoja, joita jokaisen kansalaisen olisi hyvä osata”, toteaa Kalliolan koulutus- ja työllisyyspalvelujen koulutuspäällikkö Sanni Leinonen.

Vapaa sivistystyön päätehtävä on vahvistaa aikuisten osaamista

Jatkuvan oppimisen uudistus -hankkeen loppuraportin mukaan aikuisten perustaitojen vahvistaminen on vapaan sivistystyön erityinen osaamisalue. Joulukuussa eduskunta hyväksyi muutoksen lakiin vapaasta sivistystyöstä, minkä tehtävänä on vahvistaa vapaan sivistystyön asemaa aikuisten perustaitojen vahvistamisessa. Lakimuutoksen myötä vapaan sivistystyön oppilaitokset, kuten kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot tulevat toimimaan osaamismerkkien myöntäjinä.

“Vapaalla sivistystyöllä on pitkä historia oman osaamisen kehittämisessä ja uusien alkujen tarjoamisessa varsinkin heikommassa asemassa olevien osalta. On luonnollista, että vapaa sivistystyö tulee myös tarjoamaan virallisia suorituksia oman osaamisen kehittämisestä”, toteaa Kalliolan kansalaisopiston rehtori Laura Hartikainen.

Erilaisia osaamismerkkejä on ollut käytössä jo aiemmin, mutta kansallisilla perustaitojen osaamismerkeillä yhtenäistetään ymmärrystä perustaidoista ja mahdollistetaan viralliset tunnustukset osaamisesta. Osaamismerkkejä myönnetään niille, jotka osallistuvat perustaitoja vahvistaviin koulutuksiin.

Osaamismerkkejä voi saada digitaalisten taitojen, vuorovaikutus- ja hyvinvointitaitojen, kestävyysosaamisen, tekstitaidon, numero- ja taloustaidon ja oppimisen taidon osaamiskokonaisuuksista. Näille kokonaisuuksille on luotu omat osaamistavoitteet ja arviointikriteerit.

Kalliolan opisto jakaa osaamismerkkejä useammassa hankkeessa

Kalliolan kansalaisopisto aikoo olla eturintamassa osaamismerkkien suhteen. Osaamismerkit tulevat osaksi Kalliolan työelämä- ja perustaitojen koulutuksia, kuten Digiä iisisti –koulutuksia ja Menesty työelämässä -koulutuksia. Olemassa olevia Kalliolan kansalaisopiston perustaitojen opetussuunnitelmia tarkastellaan uudelleen myös kansallisten osaamismerkkien raamien läpi.

Lisäksi osaamismerkit tulevat osaksi Kalliolan uutta vankilassa toteutettavaa hanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa vankien perustaitoja. Heti kevään koulutuksissa pilotoidaan osaamismerkkejä mm. digi- ja tekstitaidoista sekä vuorovaikutus- ja työhyvinvointitaidoista.

“Valitut osaamissisällöt ovat sellaisia, joille vankilat kokevat tällä hetkellä isoimman tarpeen. Opitut taidot vahvistavat mahdollisuuksia muun muassa jatkokouluttautumiseen sekä edistävät yhteiskuntaan takaisin pääsyä täysivaltaisena, itsestään huolehtimaan pystyvänä kansalaisena”, toteaa Leinonen.

Osaamismerkin hyväksytystä suorituksesta tulee merkintä KOSKI-tietovarantoon. Oma Opintopolku -palvelun kautta opiskelija voi jakaa merkin haluamalleen taholle. Osaamismerkit ovat osa jatkuvan oppimisen uudistusta, jonka tarkoituksena on kehittää aikuisten työelämän osaamista.