Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Digiä iisisti

Digitaitoja matalalla kynnyksellä

1.1.2023–31.12.2024

Meillä voit oppia juuri sinulle tärkeitä digiperustaitoja, joita tarvitset omassa arjessasi ja työssäsi. Meiltä saat henkilökohtaista ohjausta ja tukea koko matkan ajan, jotta saavutat omat tavoitteesi.

Kohderyhmä ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on työvoiman ulkopuolelle olevien työikäisten henkilöiden digitaalisten perus- ja työelämätaitojen vahvistaminen vastaamaan nykypäivän arjessa, työelämässä ja opiskelussa vaadittavaa tasoa.

Toiminta

Hankkeen koulutukset toteutetaan matalan kynnyksen digityöpajoina. Digityöpajan sisällön sekä ohjauksen lähtökohtana on arjen tilanteet ja tarpeet, tekemällä oppiminen ja vertaisoppiminen.

Työpaja viedään sinne, missä erityisryhmät tavoitetaan ja mihin on helppo tulla: järjestö- ja asukastiloihin, päihdeasumisyksiköihin, tukipisteisiin – paikkoihin, joissa tavoitetaan palveluverkon ulkopuolella olevia henkilöitä.

Kurssit ovat 1–2 kertaa viikossa tapahtuvia 3 oppitunnin työpajoja opiskelijoiden oppimisvalmiudet ja toimintaympäristö huomioon ottaen.

Oppituntien lisäksi opiskeluun kuuluu Digiolkkari. Digiolkkari on kurssilaisten viikoittainen matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa korostuu yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Digiolkkarissa saa tukea viikon etätehtävien tekemiseen ja itsenäiseen opiskeluun. Digiolkkariin voi tulla paikan päälle tai osallistua verkon välityksellä.

Digityöpajakurssit

Työpajojen koulutusmateriaalit ja toteutustapa mahdollistavat sen, että jokainen opiskelija voi valita Digiperustaitojen opintokokonaisuudesta aiheen (tai useamman) ja opiskella näiden perusteita omaan tahtiin.

Mitä voi opiskella?

  1. Digiperustaidot ajan tasalle (1 op)
  2. Tekstinkäsittelyn perusteet (1 op)
  3. Esitysgrafiikan perusteet (1 op)
  4. Taulukkolaskennan alkeet (1 op)
  5. Opi viestimään sähköisesti (1 op)
  • Kurssilla opiskellaan digitaitoja oman osaamisen ja mielenkiinnon pohjalta.
  • Kursseista voi suorittaa yhden tai useamman aiheen.

Sinulla on myös mahdollisuus näyttää osaamisesi näissä aiheissa ja saada niistä opintopisteitä ja todistus. Osaamisen arvioinnin tekee aina opettaja.

Opetussuunnitelma
Digiperustaitojen opintokokonaisuus

Digiolkkari

Petra Åhlström

Petra Åhlström
projektiasiantuntija
puh. 050 4759 839
petra.ahlstrom@kalliola.fi

Joustavia koulutuksia erilaisiin elämäntilanteisiin

Uusi koulutusmalli, jossa opetussisällöt ja toteutustavat muotoillaan joustavasti osallistujien elämäntilanteiden mukaan. Yhdessä yhteisöjen kanssa suunnitellut koulutukset helpottavat arjessa ja työelämässä selviytymistä.

Kalliola logo

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.