Teemme Kalliolassa töitä reilumman yhteiskunnan eteen tarjoamalla toimintaa ja palveluita yksilön sekä yhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lue lisää

Etusivu / Maailmaa muuttavat ne, jotka antavat aikaansa muille  

Maailmaa muuttavat ne, jotka antavat aikaansa muille  

Maailma tarvitsee enemmän myötäintoa. Ei siis myötätuntoa vaan intoa – ei pelkkää toisen surun vaan myös ilon myötäelämistä. 4-vuotias poikani pyrkii joka päivä innostamaan minua mukaan leikkeihinsä ja jakamaan leikin riemua hänen kanssaan. Yhteinen leikki onkin iso osa arkeamme, koska hänen innostuksensa ruokkiminen leikkimistä kohtaan on tärkeää ja se kantaa myöhemmin hedelmää. Toisin sanoen, hänen innostuksesta innostuminen ja siitä motivoituminen on minulle tietoinen päätös. Omassa työssäni vapaaehtoistoiminnan mahdollistamisessa muille, myötäinnon tunteminen on oleellista ja kantaa hedelmää tulevaisuudessa, kun vapaaehtoiset saavat toimia itselleen tärkeän asian parissa. 

Mikä sitten itseäni innostaa kansalais- ja vapaaehtoistoiminnassa Kalliolassa? Ensinnäkin yhteiskuntamme on suurten muutosten äärellä ja nämä muutokset haastavat meidät kaikki. Kansalaistoiminta ei tapahdu tyhjiössä, näiden muutosten ulottumattomissa, vaan päinvastoin näiden muutosten keskellä ja muuttuu siinä samalla. Kansalaistoiminta monimuotoistuu, ja uudet sukupolvet tuovat mukanaan innostavia tapoja ilmaista itseään ja vaikuttaa. Esimerkiksi erilaiset mielenosoitukset ja kansalaistottelemattomuus ovat nousseet tärkeiksi vaikuttamisen muodoiksi. Toimintamuotoina niissä ei ole sinänsä mitään uutta, mutta niiden rakentuminen ja käynnistyminen on nopeampaa kuin koskaan ennen, kiitos digitalisaation. 

Tavan kansalaiset voivat toimia nykyään aktivisteina ilman hallintoa tai järjestöä. Tätä kutsutaan neljänneksi sektoriksi. Se on vapaampi tapa toimia ja reagoi nopeasti erilaisiin ilmiöihin. Joillakin on huoli siitä, että neljäs sektori haastaa kolmannen sektorin, eli järjestöjen toiminnan. Neljännen sektorin vahva nousu vaikuttamiskanavana on kuitenkin tässä ajassa tärkeää: se haastaa perinteistä parlamentarismia ja testaa demokratiaa – sekä samalla yhteiskunnan arvoja ja periaatteita oikeusvaltiona. 

Itseäni innostaa neljännen sektorin vahvistuminen, sillä toiminnan merkitys ja vaikutuspyrkimykset on osattu sanoittaa oikein. Toisaalta ihmiset pystyvät samaistumaan ja löytämään itsensä liikkeistä sekä kokemaan yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Lisäksi joustavuus ja luottaminen ihmiseen on sisäänrakennettua. Ajattelen, että monissa kohdissa meillä järjestötantoilla olisi paljon opittavaa ja ammennettavaa neljänneltä sektorilta. Miten nämä näkyvät teidän järjestössänne? 

Minua innostaa ajatus siitä, että Kalliola voi toimia alustana ihmisille. Isojen muutosten ja haasteiden edessä ihmisissä herää halu toimia itselleen tärkeiden asioiden eteen, olkoon se kuinka pieni tai suuri asia tahansa. Toisilla toiminta konkretisoituu esimerkiksi haluna toimia suomen kielen opettajana vapaaehtoisena, toinen ryhtyy jakamaan ruokaa vähävaraisille, kolmas päättää ystäviensä kanssa vaikuttaa lähiympäristönsä yhteisöllisyyden kehitykseen. Minussa ihmisten erilaiset halut toimia ja kantaa vastuuta herättää kysymyksen, miten voin mahdollistaa Kalliolassa näille ihmisille mahdollisuuden toimia ja valjastaa käytäntöön halun toimia paremman huomisen puolesta. 

Kansalaistoiminnan vahvuus on sen monimuotoisuudessa ja siinä, että se tarjoaa erilaisia toimintamahdollisuuksia kaikille. Osallisuus ja toimijuus ovat keskeisiä voimavaroja. Innostukseni nousee myös siitä, että meillä on mahdollisuus toimia alustana ihmisille, jotka haluavat vaikuttaa ja luoda muutosta omassa yhteisössään. Vaikka emme ehkä ratkaise suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, voimme tarjota paikan niille, joiden ääni ei muuten kuuluisi ja puhaltaa kytevän toiminnan halun hiilloksen liekkiin mahdollistamalla toimijuutta muille. 

Kansalaistoiminta on voima, joka muokkaa yhteiskuntaa parempaan suuntaan. Se on mahdollisuus luoda yhdessä osallistavampi ja inhimillisempi tulevaisuus. Meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen suuntaan, joka tuntuu meille oikealta. 

KIRJOITTANUT

Olavi Karvonen

Olavi on Kalliolan timanttinen vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, joka sydän sykkii kansalaistoiminnalle ja sen kehittämiselle. Kannattaa pysyä kuulolla siitä, millaiset tuulet puhaltavat Kalliolan vapaaehtoistoiminnassa ensi vuonna!